Leave no girl behind

Leave no girl behind Ghana

Vaktraining en voorlichting voor meisjes en jonge vrouwen in Noord Ghana. De Nederlandse stichting Adamfo Ghana werkt in Tamale al langer samen met de lokale partner Song-Ba Empowerment Centre. Ons eerder project was een vakopleiding voor voormalige straatmeisjes waardoor ze meer kans hebben op werk, een eigen inkomen en dus zelfstandigheid. Het nieuwe project sluit […]

Forward·Inc

Forward•Inc bedrijf starten

Sinds 2017 ondersteunt Forward·Inc ondernemers met een vluchtelingenachtergrond in het realiseren van hun ondernemersdroom en helpt Forward·Inc hen een nieuwe stap in het leven te zetten. Inmiddels heeft Forward·Inc meer dan 650 nieuwkomers getraind en zijn meer dan 95 nieuwkomers een bedrijf gestart. Forward·Inc biedt intensieve programma’s aan voor aspirant ondernemers die meer over ondernemerschap willen leren, nieuwkomers die een bedrijf willen starten of die hun […]

YEPAfrica

CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap

YEP (YouthEmPowerment) werdin Dordrecht opgericht in 2008 en stelt zich tot doel een relevante bijdrage te leveren in de strijd tegen de enorme jeugdwerkloosheid (+50%) in Sub-Sahara Afrika: bron van armoede, criminaliteit, emigratie en veel andere ellende. YEP’s hefbomen hierbij zijn: de jeugd empoweren en leren ondernemen om zo hun zelfredzaamheid te vergroten en dit […]

Lifestyle artisans helpt jongeren een ambacht

lifestyle artisans helpt jongeren een ambacht te leren en daarmee een volwaardige plek in de maatschappij te krijgen. Bolgatanga is de grootste plaats in het arme Noord Oosten van Ghana. Een groep van zelfstandige meubelmakers hebben zich daar verenigd in Lifestyle Artisans, en worden daarbij gesteund door de Stichting Holland Bolga Support. Er is in […]

Samen met Kenya Care werken aan een nieuwe toekomst

CCHO Kenya Care

In de kustprovincies Mombasa en Kilifi is het duidelijk dat hivpositieve moeders een zeer kwetsbare positie in de samenleving hebben. Ze worden vaak verstoten door hun familie en hun leefomgeving. Daarnaast is een groot deel van deze vrouwen nooit naar school geweest. Kenya Care biedt deze hivpositieve moeders en vaders met schoolgaande kinderen een nieuwe […]

Project Mobiele school voor ondernemerschap en vaktraining in Oost-Congo

CCHO Project Mobiele

In de Democratische Republiek van Congo hebben veel jongeren geen kans op onderwijs. Daarnaast verlaten jongeren jaarlijks de lagere school zonder enige diploma. Redenen hiervan zijn vaak de armoede thuis en aanhoudende conflicten. De gevolgen van deze situatie zijn dramatisch voor ongeschoolde jongeren: een vicieuze cirkel van extreem armoede met te hoge werkloosheid, dronkenschap, immigratie, […]

EmployAble geeft vrouwen zelfvertrouwen en toegang tot werk

CCHO EmployAble Rwanda

Fofo, 17 jaar, woont in een sloppenwijk in Rwanda. Ze had geen vrienden en niemand om mee te praten. Ze is al vanaf haar geboorte doof. Een gebarentaal heeft ze nooit geleerd en geld om naar school te gaan was er niet. Hoop op een goede toekomst had ze niet. Ze zou waarschijnlijk moeten bedelen. […]

Training Hall AMO Programme

ABaCus Ghana

Stichting ABaCus is de Nederlandse partner van het AMO Programme in Ghana. AMO staat voor Agodi Ma Osuahu, een uitdrukking in een lokale Ghanese taal en betekent “al spelend doe je nieuwe ervaringen op”. AMO is al jaren bezig met de kwaliteitsverbetering van het primair onderwijs in Ghana. Zij doet dit: door de leermiddelen van […]

Goede scholing is voor hen niet vanzelfsprekend

CCHO toekomstperspectief India

In India leven vele families behorende tot de laagste sociale klasse, Dalits (kastelozen), in grote armoede. Het ontbreekt hen aan financiële middelen om hun kinderen naar hoger onderwijs te laten gaan.  Goede scholing is voor hen niet vanzelfsprekend. Bovendien is de impact van de pandemie voor hen enorm. Ouders en alleenstaande jonge moeders verloren van […]

Werk en inkomen voor vrouwen in afgelegen bossen in India

Vrouwen van inheemse stammen in de bossen van de Indiase staten Odisha en Jharkhand zijn één van de meest achtergestelde groepen in de Indiase samenleving. Ze overleven door het plukken en verzamelen van bladeren van de Siali klimplant om er vervolgens borden en schalen van te maken. De sociale onderneming Rassaa helpt deze vrouwen op […]