Projecten

Bekijk onderstaand het overzicht van de projecten die CCHO de laatste jaren heeft ondersteund.

Organisaties

 • ABaCus
 • Adamfo Ghana
 • Barbarugo
 • Betuwe Wereldwijd
 • De Gevulde Waterkruik
 • De Toekomst Zaaiers
 • Deal Foundation
 • Diba
 • Diya Dhara
 • Dusabikane
 • Edukans
 • Enactus en ACE
 • Europe Summer School
 • Forward•Inc
 • Gered Gereedschap
 • Habitat for Humanity
 • Holland Bolga Support
 • Imba
 • Jong Ondernemen
 • Kerk in Actie
 • Lendahand Foundation
 • Leren van Elkaar
 • Light for the World
 • Macheo
 • Maendeleo
 • Mano
 • Maxim Nyansa IT Solutions
 • Planet Hope
 • PUM Senior Experts Netherlands
 • Rhiza
 • ROC Midden Nederland
 • Sabi Yu Sondre
 • See You
 • Sengerema
 • Stepping Stone Liberia
 • Street Child Nederland
 • The Children’s Fund of Malawi
 • The New Entrepreneur
 • Vrienden van Mikondo
 • Welzijn Wajir (SWW)
 • Women on Wings
 • Woord en Daad
 • YEPAfrica (YEP)
  Stichting Vrienden van Mikondo Congo
  Wat we doen en WAAR Onderwijs en ontwikkeling en begeleiding naar werk, dat is waar we ons op richten. Mikondo, een wijk van Kinshasa, in het Westen van de DRCongo – is bij ons aan het hart gebakken geraakt via de vluchteling die in Nederland belandde en daar vandaan kwam: Epi Kaluba. Hij  was de […]
  Lees verder »
  Stichting Macheo Thika Kenia
  Stichting Macheo werkt in het gebied rondom Thika in Kenia met de armste gezinnen, om de kinderen hoop op een betere toekomst te bieden. Macheo focust zich met name op gezinnen met jonge kinderen en tienermeisjes, omdat zij het meest kwetsbaar zijn. De ouders krijgen o.a. hulp zodat de kinderen naar school kunnen gaan, toegang […]
  Lees verder »
  Leave no girl behind Ghana
  Vaktraining en voorlichting voor meisjes en jonge vrouwen in Noord Ghana. De Nederlandse stichting Adamfo Ghana werkt in Tamale al langer samen met de lokale partner Song-Ba Empowerment Centre. Ons eerder project was een vakopleiding voor voormalige straatmeisjes waardoor ze meer kans hebben op werk, een eigen inkomen en dus zelfstandigheid. Het nieuwe project sluit […]
  Lees verder »
  Forward•Inc bedrijf starten
  Sinds 2017 ondersteunt Forward·Inc ondernemers met een vluchtelingenachtergrond in het realiseren van hun ondernemersdroom en helpt Forward·Inc hen een nieuwe stap in het leven te zetten. Inmiddels heeft Forward·Inc meer dan 650 nieuwkomers getraind en zijn meer dan 95 nieuwkomers een bedrijf gestart. Forward·Inc biedt intensieve programma’s aan voor aspirant ondernemers die meer over ondernemerschap willen leren, nieuwkomers die een bedrijf willen starten of die hun […]
  Lees verder »
  CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap
  YEP (YouthEmPowerment) werdin Dordrecht opgericht in 2008 en stelt zich tot doel een relevante bijdrage te leveren in de strijd tegen de enorme jeugdwerkloosheid (+50%) in Sub-Sahara Afrika: bron van armoede, criminaliteit, emigratie en veel andere ellende. YEP’s hefbomen hierbij zijn: de jeugd empoweren en leren ondernemen om zo hun zelfredzaamheid te vergroten en dit […]
  Lees verder »
  lifestyle artisans helpt jongeren een ambacht te leren en daarmee een volwaardige plek in de maatschappij te krijgen. Bolgatanga is de grootste plaats in het arme Noord Oosten van Ghana. Een groep van zelfstandige meubelmakers hebben zich daar verenigd in Lifestyle Artisans, en worden daarbij gesteund door de Stichting Holland Bolga Support. Er is in […]
  Lees verder »
  CCHO Kenya Care
  In de kustprovincies Mombasa en Kilifi is het duidelijk dat hivpositieve moeders een zeer kwetsbare positie in de samenleving hebben. Ze worden vaak verstoten door hun familie en hun leefomgeving. Daarnaast is een groot deel van deze vrouwen nooit naar school geweest. Kenya Care biedt deze hivpositieve moeders en vaders met schoolgaande kinderen een nieuwe […]
  Lees verder »
  CCHO Project Mobiele
  In de Democratische Republiek van Congo hebben veel jongeren geen kans op onderwijs. Daarnaast verlaten jongeren jaarlijks de lagere school zonder enige diploma. Redenen hiervan zijn vaak de armoede thuis en aanhoudende conflicten. De gevolgen van deze situatie zijn dramatisch voor ongeschoolde jongeren: een vicieuze cirkel van extreem armoede met te hoge werkloosheid, dronkenschap, immigratie, […]
  Lees verder »
  CCHO EmployAble Rwanda
  Fofo, 17 jaar, woont in een sloppenwijk in Rwanda. Ze had geen vrienden en niemand om mee te praten. Ze is al vanaf haar geboorte doof. Een gebarentaal heeft ze nooit geleerd en geld om naar school te gaan was er niet. Hoop op een goede toekomst had ze niet. Ze zou waarschijnlijk moeten bedelen. […]
  Lees verder »
  ABaCus Ghana
  Stichting ABaCus is de Nederlandse partner van het AMO Programme in Ghana. AMO staat voor Agodi Ma Osuahu, een uitdrukking in een lokale Ghanese taal en betekent “al spelend doe je nieuwe ervaringen op”. AMO is al jaren bezig met de kwaliteitsverbetering van het primair onderwijs in Ghana. Zij doet dit: door de leermiddelen van […]
  Lees verder »
  CCHO toekomstperspectief India
  In India leven vele families behorende tot de laagste sociale klasse, Dalits (kastelozen), in grote armoede. Het ontbreekt hen aan financiële middelen om hun kinderen naar hoger onderwijs te laten gaan.  Goede scholing is voor hen niet vanzelfsprekend. Bovendien is de impact van de pandemie voor hen enorm. Ouders en alleenstaande jonge moeders verloren van […]
  Lees verder »
  Vrouwen van inheemse stammen in de bossen van de Indiase staten Odisha en Jharkhand zijn één van de meest achtergestelde groepen in de Indiase samenleving. Ze overleven door het plukken en verzamelen van bladeren van de Siali klimplant om er vervolgens borden en schalen van te maken. De sociale onderneming Rassaa helpt deze vrouwen op […]
  Lees verder »
  Youth hub in Mayuge Oeganda
  Habitat for Humanity Nederland bouwt aan een duurzame leefomgeving over de hele wereld. In Oeganda, in de regio Mayuge helpt Habitat sinds 2018 kwetsbare jeugd en hun families aan het opbouwen van veerkrachtige en duurzame gemeenschappen. Habitat richt zich vooral op een stabiele basis – veilige huisvesting – maar helpt ook met alles wat die […]
  Lees verder »
  CCHO Woord en daad
  Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. Met onze programma’s Agrarische ontwikkeling, Beleidsbeïnvloeding, Bewustwording, Duurzaam water, Educatie, Noodhulp en weerbaarheid en Werk en opleiding, werken we sinds 1973 aan duurzame verandering. Veel jongeren in Tsjaad hebben een goede opleiding gevolgd, maar in het straatarme land liggen banen niet voor […]
  Lees verder »
  Kansarme jongeren in Suriname In Oost- en West-Suriname, rondom Nickerie en in Marowijne, zijn achtergestelde gebieden waar jongeren weinig uitzicht hebben op een zelfstandig bestaan. Er heerst een hoge werkloosheid. Veel jongeren verlaten de school voortijdig zonder diploma op zak. Het worden risico-jongeren die grote kans lopen om de ‘drop outs’ van de samenleving te […]
  Lees verder »
  In grote delen van Ghana zijn onvruchtbare savannes. Daar is veel werkloosheid , honger en armoe. Hitte en zandstormen maken het leven moeilijk. Overal in het land planten we eilanden van bamboe, want met bamboe kunnen we de problemen oplossen. Op de video zie je een drone-opname van zo’n bamboe gebied te midden van eindeloze […]
  Lees verder »
  CCHO Rhiza Fashion & design training
  Het empoweren van 10 jonge vrouwen richting zelfredzaamheid en economische onafhankelijkheid via praktische vaardigheden in Fashion & Design Stichting Rhiza voert een project uit op het gebied van Fashion & Design in township Diepsloot in Johannesburg, Zuid-Afrika. Diepsloot heeft ongeveer 350.000 inwoners. Ongeveer 60% van de beroepsbevolking in Diepsloot is werkloos, met name jonge vrouwen […]
  Lees verder »
  Siem Reap Cambodja
  DEAL Foundation is een vrijwilligersorganisatie, bestaande uit Leidse studenten, die armoede verlichting stimuleert middels microfinancierings projecten. De focus van het driejarige project in Cambodja ligt op vrouwen in rurale gebieden, aangezien dit een van de meest kwetsbare en armste Cambodjaanse bevolkingsgroepen is. De 30 deelnemende vrouwen willen graag ondernemen, maar hebben te weinig toegang tot […]
  Lees verder »
  CCHO Musahar Nepal
  In de Musahar gemeenschap in Nepal kan minder dan 4% van de vrouwen en meisjes lezen of schrijven. De Musahars zijn de meest politiek gemarginaliseerde, economisch uitgebuite en sociaal achtergestelde gemeenschap in Nepal. Door hun ‘onaantastbare’ status hebben zij geen toegang tot onderwijs en werkgelegenheid. Dit leidt tot een cyclus van extreme armoede en sociale uitsluiting. Er zijn meer dan 23.000 Musahar-meisjes gevangen in schuldslavernij, een vorm van moderne slavernij.   Dit […]
  Lees verder »
  Stichting Diba Aids Congo training kleding maken
  Sinds 2005 steunt Stichting Diba Aids-weeskinderen. Diba betekent zon en de naam van de stichting is afgeleid van het Nederlandse gezegde: Het zonnetje in huis zijn. Marie Fredriks-Ngindu, de initiatiefneemster, is erachter gekomen dat heel veel jongeren in de Democratische Republiek Congo leven in armoede, zonder opleiding en zonder baan. Marie is van mening dat […]
  Lees verder »
  Stepping stone Liberia
  In 2011 is de Stichting Stepping Stone Liberia in het leven geroepen. De initiatiefnemers zijn van mening dat het meest effectieve antwoord op de bestrijding van armoede in Liberia ligt in het investeren in ondernemerschap en werkgelegenheid in landbouw en kleinschalige veeteelt. Zij richt zich hierbij uitdrukkelijk op vrouwen en jongeren. Kennisontwikkeling vormt de basis […]
  Lees verder »
  CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap
  Stichting The Children’s Fund of Malawi heeft als doel om de toekomst van kwetsbare kinderen en jonge volwassen in Zuid Malawi te verbeteren door onderwijs-, gezondheids- en / of jeugd werkgelegenheidsprojecten op te zetten en te ondersteunen, zowel op het platteland als in stedelijke gebieden.  Het door CCHO gesteunde project, Green Malata (GM), is een […]
  Lees verder »
  Vakopleiding vrouwen Noord Ghana
  In Tamale voert de Nederlandse stichting Adamfo Ghana met haar lokale partner Song-Ba Empowerment Centre een project uit waarbij 30 voormalige straatmeisjes een vakopleiding volgen. Naast de traditionele vakken als kleding maken en kente-weven worden ook technische beroepen aangeboden zoals dat van reparateur van mobiele telefoons en IT-beheerder. Er is momenteel veel werkgelegenheid in deze sectoren. De meisjes krijgen ook begeleiding van sociaal […]
  Lees verder »
  Stichting Diya Dhara Sri Lanka
   De stichting is een particulier initiatief sinds 2005, dat zich richt op de basale levensbehoeften op verschillende terreinen. Onderwijs en daarmee zelfredzaamheid is onze belangrijkste speerpunt. Wij hebben via ons lokale netwerk sinds die tijd honderden scholieren ondersteund. Als deze jongeren het kunnen en willen steunen we hen na hun examen ook bij volgen van […]
  Lees verder »
  Stichting Dusabikane Burundy
  Een groep van ruim 200 vrouwen op het platteland van Mbuye, Burundi, hebben zich verenigd in een coöperatie met als doel om samen te werken opdat de opbrengst en de kwaliteit van de  producten die zij op hun akkers verbouwen is verbeterd. De vrouwen verdienen in het  levensonderhoud van hun gezinnen door het verbouwen van […]
  Lees verder »
  Maxim Nyansa Ghana
  Maxim Nyansa IT Solutions is een internationale NGO geleid vanuit Accra, Ghana, en  heeft als doel het creëren van carrière mogelijkheden voor jonge mensen in Afrika. Een van onze programma’s omvat het geven van IT-bootcamps voor jonge ‘high potentials’, waarin naast training in IT-skills, een persoonlijk ontwikkelingsplan en ondernemerschap een vast onderdeel zijn. Ondanks dat […]
  Lees verder »
  Kerk in Aktie Pakistan
  Toegang tot onderwijs en zeker tot beroepsopleidingen die jongeren voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap is beperkt in Pakistan. Deze beperkte toegang tot ontplooiingsmogelijkheden is vooral een probleem op het platteland en in de sloppenwijken aan de rand van de steden. Armoede en gebrek aan start-up kapitaal is één van de grootste barrières om een opleiding te […]
  Lees verder »
  Kerk in Actie Syrie
  Syrië kampt met de ergste economische crisis sinds de start van het conflict. De omvang, ernst en complexiteit van de behoeften in heel Syrië blijven overweldigend. Kerk in Actie wil de kwetsbaarheid verminderen en de veerkracht vergroten door (startende) ondernemers die getroffen werden door de oorlog in staat te stellen onafhankelijker te worden. Kerk in […]
  Lees verder »
  Ondernemen Rotterdamse statushouders
  SamenOndernemen is een project voor Rotterdamse statushouders die ondernemerschap als toekomstdroom hebben en extra ondersteuning nodig hebben bij het realiseren van deze droom. Het valt binnen het integrale programma SamenDoorSamen, dat gericht is op het vergroten van zelfredzaamheid en participatie van Rotterdamse statushouders. Het project start met een korte oriëntatiefase gevolgd door een intensief programma. […]
  Lees verder »
  Stichting Sabi Yu Sonde Suriname
  De stichting Sabi Yu Kondre is opgericht op 08 augustus 2008 in Suriname. In 2017 is zij begonnen met het verzorgen van aangepaste ontwikkelings- en ondernemersgerichte trainingen ter versterking van de jeugd in detentie. 50% van de populatie in jeugddetentie is niet meer schoolgaand en de recidivepercentages  in Suriname zijn tussen de 40-60% . Sabi […]
  Lees verder »
  Wajir is een County (vroeger: district) in Noordoost Kenia. De bewoners waren vooral nomaden maar door de vele perioden van ernstige droogte raakten zij vaak al hun vee kwijt. De hierdoor ontstane armoede was een gemakkelijke voedingsbodem voor clan- en familie twisten, die overigens door vrouwen beëindigd zijn. Het besef groeide dat hun veeteelt veel […]
  Lees verder »
  CCHO Gered Gereedschap
  Oeganda is één van de armste landen van de wereld. 50% van de bevolking is jonger dan 15 jaar. Al deze jonge mensen gaan op zoek naar werk. Het vakonderwijs in Oeganda biedt jongeren onvoldoende mogelijkheden om beroepsvaardigheden te leren en een baan te vinden. Gered Gereedschap vindt dat iedereen recht heeft op een zelfstandig […]
  Lees verder »
  Stichting CCHO Zuid-Afrika
  Het district uMgungundlovu, gelegen in de provincie Kwa Zulu Natal, heeft, zoals in de rest van Zuid-Afrika, te maken met steeds grotere armoede en ongelijkheid, vooral onder jongeren. Kerk in Actie partner PACSA heeft een meerjaren programma opgezet met als doel de jeugdwerkloosheid te verminderen in dit district en zo armoede en ongelijkheid terug te […]
  Lees verder »
  Ondernemerschap keuterboeren Oeganda
  Noord-Oeganda heeft een van de hoogste percentages jeugdwerkloosheid in de wereld. Het land is vruchtbaar en er is voorlopig nog genoeg grond voorhanden: de landbouwsector heeft dus veel kansen voor werkloze jongeren. 73% van de beroepsbevolking werkt al in de landbouw, maar slechts 37% van het bruto nationaal inkomen is afkomstig uit de landbouw. Die […]
  Lees verder »
  Mobiele school handel- vakopleiding Burundi
  In Burundi is de zeer hoge werkloosheid onder jongeren een groot probleem. Veel kinderen hebben geen kans om naar school te gaan. Daarnaast verlaten veel jongeren jaarlijks de lagere school zonder enige diploma. Een andere groot probleem in Burundi is de onzekere voedselvoorziening. Te lage landbouwproductie en inkomsten zijn de gevolgen van de bodemdegradatie, klimaatverandering […]
  Lees verder »
  jonge ondernemers misungwi tanzania goede doel
  In Tanzania is sprake van grote armoede en enorme werkeloosheid. Met name jonge mensen hebben in dit prachtige land geen enkele kans op een volwaardige toekomst. Het doel van Stichting Sengerema is om jonge mensen door middel van opleiding, begeleiding, startkapitaal en coaching een bedrijf te laten starten. De kracht van programma zit niet zozeer […]
  Lees verder »
  Zonne energie project Afrika
  In Tanzania is de werkloosheid onder jongeren groot. En dat terwijl de economie groeit. Met hulp van Pum Senior Experts werkt het Arusha Technical College samen met een branche vereniging van werkgevers in de sector Zonne-energie om vraag en aanbod beter af te stemmen. Zo wordt er een centrum voor installatie en onderhoud van zonnepanelen […]
  Lees verder »
  Training ondernemers Zambia Stichting CCHO
  ‘An investment in knowledge always pays the best interest’ (Benjamin Franklin). De Lendahand Foundation gelooft in de kracht van goed ondernemerschap in opkomende landen bij het terugdringen van armoede. Kennis speelt hierbij een cruciale rol. Het midden- en kleinbedrijf zijn vaak de motor van de lokale economie. Het zijn juist deze ondernemers die moeilijk toegang […]
  Lees verder »
  Young Entrepreneurs Program Stichting CCHO
  Voor jonge mensen in Tanzania is het vrijwel onmogelijk om aan werk te komen, door een chronisch gebrek aan banen. Stichting Sengerema biedt jongeren in Tanzania een duurzame oplossing om aan de armoede te ontsnappen, door hen te helpen een bedrijfje op te starten en daarmee zichzelf en hun familie in een inkomen te voorzien. […]
  Lees verder »
  CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap
  De oorlog in Syrië duurt nu al bijna 7,5 jaar. De resultaten van het conflict zijn catastrofaal, niet alleen voor Syrië zelf, maar ook voor de buurlanden. In Jordanië alleen al wordt het aantal Syrische vluchtelingen geschat op meer dan 1 miljoen. De enorme instroom legt een grote druk op de Jordaanse economie. Door de […]
  Lees verder »
  Vakopleiding Tanzania
  Voor de bovengenoemde beroepen bestaat tot op heden geen adequate vakopleiding in Tanzania. Het werk wordt meestal uitgevoerd door laagopgeleide werkeloze jongeren die het “klussen”’ in de dagelijkse praktijk leren. Zogenaamde fundi’s genoemd. Fundi’s worden per dag geronseld. De kwaliteit van het geleverde werk is vaak onvoldoende en ook de veiligheidsomstandigheden op de werkplaats zijn […]
  Lees verder »
  Fietsenworkshop Oeganda Stichting CCHO
  COOP is een Nijmeegse organisatie die werkt vanuit de filosofie dat het hebben van een fiets een grote bijdrage kan hebben aan allerlei facetten in het leven en de samenleving. Met die gedachte hebben ze projecten opgezet in diverse landen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en ondernemerschap, waarbij mensen een fiets krijgen van CooP. […]
  Lees verder »
  Beroepsonderwijs straatmeisjes Ghana
  In Ghana leven ruim 60.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie Agreds vangt straatmeisjes in Accra op, leert hen een vak en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar honderd meisjes terecht. Jongere meisjes die dat willen, […]
  Lees verder »
  Koken tegen armoede Colombia
  FPT (Fundación Pequeño Trabajador) biedt kansloze jongeren, vaak voormalige FARC leden, de mogelijkheid een opleiding tot kok te volgen en daarmee de mogelijkheid voor hen om uit de vicieuze cirkel van armoede en uitzichtloosheid te geraken. Het volgen van deze opleiding geeft hen eigenwaarde in de harde samenleving van Colombia. Na het afronden van de […]
  Lees verder »
  Opleiding drukkerij Bangladesh
  Isa e Jamat Bangladesh (IJB) is een organisatie die christenen in het overwegend Islamitische Bangladesh ondersteunt bij het opbouwen en vormen van eigen gemeentes en geloofsvormen. Om zelfvoorzienend te worden heeft IJB een aantal bedrijfjes opgezet, waaronder een drukkerij. Behalve dat deze drukkerij helpt om IJB zelfvoorzienend te maken, biedt het ook werkgelegenheid aan kansarme […]
  Lees verder »
  Goede doel Guinea-Bissau
  In Guinee-Bissau helpen wij zelfredzame boerendorpen met veilig drinkwater. Bijvoorbeeld de Balanta-dorpen, die oorlogen, hongersnoden en epidemieën hebben overleefd, als dorp en niet als land! Het land is vruchtbaar, het regent veel, maar het bodemwater is zout. In dorpen met meer dan + 400 inwoners, beginnen wij met het trainen van boerenzoons tot tankbouwer. Voorwaarde is dat dorpelingen drinkwatertanks […]
  Lees verder »
  Pak je kans
  Pak je Kans is een ondernemersproject voor werkloze jongeren tussen de 16 en 28 jaar. Zij leren in acht weken hoe zij een bedrijf kunnen starten en krijgen begeleiding van professionele trainers, een startkapitaal en een verzekering. Ze bezoeken wekelijks ondernemers uit de regio tijdens terugkomdagen. Na acht weken presenteren de jongeren hun bedrijf aan […]
  Lees verder »
  ZomerOndernemer Stichting CCHO
  Het project ZomerOndernemer helpt jongeren tussen de 15 en 22 jaar met het opzetten van een eigen bedrijf tijdens de zomervakantie. Ze krijgen begeleiding van professionele coaches, zijn verzekerd en ontvangen een startkapitaal. In korte tijd leren de jongeren de basiselementen van het ondernemerschap kennen door daadwerkelijk aan de slag te gaan. Dit gebeurt in […]
  Lees verder »
  IMBAs Malawi goed doel CCHO
  Malawi is één van de armste landen ter wereld is. Meer dan 50 procent van de 15 miljoen burgers leeft er onder de armoedegrens; 90 procent voorziet in hun levensonderhoud door middel van landbouw; en 80 procent woont in rurale gebieden waar de infrastructuur minimaal is en formele financiële diensten zeer schaars zijn. In de […]
  Lees verder »
  Dusabikane Zuid-Sudan Stichting CCHO
  De Stichting Dusabikane (Burundisch voor “Samen delen”) biedt in enkele dorpen in het binnenland van Burundi aan kansarme jongeren de mogelijkheid om door middel van gedegen scholing een vak te leren. Dit geeft hen de kans om zich los te maken uit een uitzichtloos bestaan van armoede en als volwaardige mensen hun (gezins)leven op te […]
  Lees verder »
  CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap
  Mensen met een handicap leven in de marge van de samenleving in Indonesië. De werkloosheid in deze groep wordt geschat op 50%, vanwege laaggeschooldheid, gebrek aan vaardigheden en gebrek aan kansen. Dit project richt zich op 150 mensen met een handicap en hun gezinnen in vijf subdistricten van Purworejo (Centraal Java). Zij krijgen hulpmiddelen om […]
  Lees verder »
  Zuid Soedan kansen jongeren Stichting CCHO
  Jongeren in Zuid Soedan zonder opleiding of werkervaring worden ook wel beschouwd als de ‘verloren generatie’. Het gaat vaak om groepen vluchtelingen, jonge moeders, voortijdige schoolverlaters en jongeren met een handicap. Edukans, Light for the World en Dorcas werken – met steun van de Europese Unie – aan verbeterde toegang tot het beroepsonderwijs voor deze […]
  Lees verder »
  Burkino Faso Werkende jongeren
  Burkina Faso is een arm land. Zelfs voor West Afrikaanse begrippen. En de noordelijke provincie Yatenga, waar dit project is opgezet , is een van de armste regio’s van het land. Het gaat hier om een groep jongeren die uiterst kwetsbaar zijn: Zij volgen geen  (vervolg)onderwijs of beroepsonderwijs. Maar leren een vak als kleermaker, lasser, […]
  Lees verder »
  Bakkerij dove jongeren Ethiopie
  Jongeren met een auditieve handicap hebben weinig tot geen kans op goed onderwijs en een baan in Ethiopië. De mogelijkheden op werk zijn daardoor heel klein. Informatie is niet beschikbaar in gebarentaal waardoor doven buitengesloten worden van allerlei terreinen van de samenleving. Hierdoor leven doven vaak in benarde economische situaties. Om deze situatie te veranderen, […]
  Lees verder »
  Naaicursus CCHO Suriname
  Het project SabiSo richt zich op sociaal zwakkere jongeren tot de leeftijd van 30 jaar. Bewustwording van jongeren wordt gestimuleerd, hetgeen leidt tot zelfredzaamheid. De jongeren wordt kennis bijgebracht voor het vervaardigen en herstellen van textielcreaties.Het uiteindelijk doel is dat de jongeren aan het eind van het traject hun eigen atelier opzetten waardoor zij (deels) in hun […]
  Lees verder »
  Groeiprogramma Enactus Netherlands
  ‘Gras groeit niet door aan sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.’ (Afrikaans gezegde) Het groeiprogramma van Enactus en het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) biedt teams van kansrijke sociale studentenprojecten een opleidings- en coachingprogramma op maat, om te komen tot het oprichten van een bedrijf. Het doel van het Groeiprogramma is […]
  Lees verder »
  Goed doel financieren Peru
  Het project beslaat diverse scholen. Er worden opleidingen gegeven op diverse terreinen die het mogelijk maken om een eigen bedrijfje te kunnen starten, zoals het kweken van cactussen en het vervaardigen van aardewerk, sieraden, bakproducten e.d. Ook wordt geleerd hoe men een bedrijfsplan maakt en hoe men dat kan implementeren in het eigen bedrijfje. De […]
  Lees verder »
  Uitbreiding technische school voor meisjes en vrouwen
  De middelbare technische school in Gisenyi (ESTG) is gesticht door de Presbyteriaanse Kerk van Rwanda (EPR). De school bestaat sinds 1996 en was oorspronkelijk een centrum waar straatkinderen werden opgeleid tot lasser, elektricien of loodgieter. Maar zonder erkend staatsdiploma lukte het de schoolverlaters niet om werk te vinden. Daarom heeft de school de overheid gevraagd […]
  Lees verder »
  moldavië goede doel
  Een Moldavische vrouwenorganisatie (WOM) heeft een project ontwikkeld om jeugdwerkloosheid en migratie uit Moldavië te voorkomen. Zij doen dit door de meisjes een vak te leren, hen werkervaring te laten opdoen en te helpen bij het zoeken naar een baan. Deze kinderen, in de leeftijd van 13 tot 17 jaar, zijn wees, vaak mishandeld, verwaarloosd […]
  Lees verder »
  CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap
  In de Afghaanse provincie Maidan Wardak staat een instelling voor beroepsonderwijs. Op deze school worden vier technische opleidingen aangeboden, te weten Autotechniek, Elektrotechniek, Metaalbewerking en Bouwkunde. De school heeft, verdeeld over de verschillende opleidingen, in totaal 189 leerlingen en 5 docenten. Hoewel de lesomgeving modern is, mist de school goede lesmaterialen en kwalitatief goede docenten. […]
  Lees verder »
  ccho tanzania praktijkgericht onderwijs
  PUM Senior Experts voert o.a. een onderwijs project uit bij het Arusha Technical College in Tanzania. Bij deze school voor Hoger en Middelbaar Technisch Beroepsonderwijs wordt het onderwijs in de afdeling automotive meer afgestemd op de eisen/wensen van het regionale bedrijfsleven. Zo is het onder andere de wens van het bedrijfsleven om het onderwijs meer […]
  Lees verder »
  Kennisuitwisseling Nederland China
  De kansen op de Aziatische markt voor Nederlandse ondernemers zijn enorm, met name in China. De vraag vanuit China naar cursussen voor uitwisseling van kennis over ondernemerschap in een interculturele omgeving is groot. Asia Europe Business Council heeft daartoe de Europe Summer School opgericht voor (toekomstige) Aziatische HBO en MBO-studenten. In samenwerking met Nederlandse en […]
  Lees verder »
  CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap
  Docenten en management in Noord Ghana zijn traditioneel opgeleid. Edukans ondersteunt een project om docenten en management van vier scholen van beroepsonderwijs te scholen op het gebied van ICT-vaardigheden en ondernemerschap. Het regionale bedrijfsleven wordt hierbij betrokken.
  Lees verder »
  Bangla Desh Kerk in actie
  Technisch onderwijs is belangrijk voor het grote aantal kansarme kinderen van onder andere landloze boeren en arbeiders. De Kerk van Bangladesh heeft daarom een technische school opgericht. De school biedt jongeren de mogelijkheid een vak te leren en een betere toekomst te verwerven. Naast het vakonderwijs is er ook aandacht voor vorming van de kinderen […]
  Lees verder »
  CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap
  Het noorden en noordoosten van Brazilië blijft achter in ontwikkeling. Jongeren lopen het risico terecht te komen aan de zelfkant van de samenleving. Een beroepsopleiding met perspectief om in hun eigen onderhoud te voorzien is een uitstekende optie. Een veelbelovende mogelijkheid is de vervaardiging van houten muziekinstrumenten op een moderne en innovatieve wijze. In het Amazonegebied […]
  Lees verder »
  Jong Ondernemen
  Jong Ondernemen is een organisatie die in 1990 is opgericht door ABN AMRO, VNO-NCW en MKB Nederland i.s.m. het Min. van Econ. Zaken, de kamer van Koophandel en de NOvvAA. Het doel is om bij jongeren van basisschool tot universiteit een ondernemende houding te ontwikkelen. Door hen via het principe van learing by doing kennis […]
  Lees verder »
  CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap
  Door de ontwikkeling van het toerisme in Suriname is er een grotere vraag ontstaan naar geschoold horecapersoneel. Een horeca-opleiding ontbrak tot voor kort. Met ondersteuning van het ROC Midden Nederland is er een horeca-afdeling gestart bij een school voor beroepsonderwijs.
  Lees verder »
  CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap
  Een tweede project van Sabi Yu Kondre is het mogelijk maken voor jongeren zich te oriënteren op een baan in het toerisme door zelf het binnenland te bezoeken. De jongeren moeten hier eerst voor sparen. De campagne en de opzet van dit project wordt door de CCHO ondersteund.
  Lees verder »
  Syrie goc beroepstraining voor jonge vrouwen
  In samenwerking met de Grieks-Orthodoxe kerk worden jonge werkloze vrouwen moderne beroepsopleidingen aangeboden. De training bestaat uit vakken als computervaardigheden, Engels, management, burgerrechten. Jaarlijks worden 30-40 vrouwen opgeleid. Zij worden begeleid met het vinden van werk of het opzetten van een eigen bedrijfje.
  Lees verder »
  Technische scholen Kenia
  De inzet is om een technische school op te richten met een permanent schoolgebouw. Tevens wordt de school voorzien van inrichting en lesmaterialen. In drie jaar tijd gaat men 500 jongeren werven om technische, zakelijke en ondernemersopleidingen te volgen. Het streven is om het aantal meisjes met 30% te laten stijgen.
  Lees verder »
  CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap
  Zoals in de meeste door ons ondersteunde projecten is een vakopleiding van groot belang om jonge mensen perspectief te bieden op werk. Zo ook in Zimbabwe. We ondersteunen een initiatief daar voor een jaar.
  Lees verder »
  Wie steunen wij Colombia
  Rondom Bogota zijn veel kinderen ontheemd door het drugsgeweld. Zij moeten hun kost verdienen met kinderarbeid. Kinderen uit deze groep vanaf 6 jaar krijgen basisonderwijs en leren door basale vaktrainingen artikelen te maken om deze te verkopen. De leerkrachten leren de kinderen wat hun rechten zijn en geven hen vertrouwen in zichzelf. Werk is hun […]
  Lees verder »
  YOP Indonesië
  Op Papua hebben de meeste mensen weinig kans op een baan. Het gebied waar Yayasan Oikonomos Papua als christelijke organisatie praktische vakopleidingen aanbiedt is afgelegen en arm. Het gebied is niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Het opwekken van zonne-energie is daarom een goede mogelijkheid. Er is behoefte aan mensen die deze zonnepanelen kunnen installeren en […]
  Lees verder »
  CAFRAD Kameroen
  In een land met veel jeugdwerkloosheid verzorgt de organisatie Cafrad allerlei praktische beroepsopleidingen gecombineerd met stages. Hierdoor krijgen zeer laag opgeleide jongeren betere kansen op de arbeidsmarkt.
  Lees verder »
  Opleiding tot veldgids Suriname 3
  De Stichting Sabi Yu Kondre streeft naar de bevordering van het duurzaam toerisme in Suriname door vooral jongeren in te schakelen bij de ontwikkeling daarvan. Zo zijn er een tiental veldgidsen opgeleid die toeristen verantwoord in het binnenland kunnen begeleiden. Dit leidt tot meer banen voor jonge mensen.
  Lees verder »
  Geschiedenis CCHO
  Hoog in de Peruaanse Andes leven honderdduizenden boerenfamilies onder miserabele omstandigheden. Door de projecten ‘Leren van de Besten’ worden boerenfamilies op een onorthodoxe en uitdagende manier gemotiveerd om hun kwaliteit van leven drastisch te verbeteren, namelijk door hen te stimuleren om deel te nemen aan wedstrijden. Tijdens de wedstrijden worden boeren en boerinnen uit de […]
  Lees verder »