Projecten

Bekijk onderstaand het overzicht van de projecten die CCHO de laatste jaren heeft ondersteund.

Initiatieven

 • Agreds
 • CCHO
 • COOP
 • Edukans
 • Enactus en ACE
 • FPT
 • Guinea-Bissau
 • ICCO
 • Isa-e Jamat Bangladesh
 • Jong Ondernemen
 • Kerk in Actie
 • Lendahand Foundation
 • Light for the World
 • PACSA
 • Prosperity Academy
 • PUM Senior Experts Netherlands
 • ROC Midden Nederland
 • Stichting De Toekomst Zaaiers
 • Stichting Dusabikane
 • Stichting Leren van Elkaar
 • Stichting Sabi Yu Sondre
 • Stichting Sengerema
 • Stichting The New Entrepreneur
 • Zomerondernemen
  Stichting CCHO Zuid-Afrika
  Het district uMgungundlovu, gelegen in de provincie Kwa Zulu Natal, heeft, zoals in de rest van Zuid-Afrika, te maken met steeds grotere armoede en ongelijkheid, vooral onder jongeren. Kerk in Actie partner PACSA heeft een meerjaren programma opgezet met als doel de jeugdwerkloosheid te verminderen in dit district en zo armoede en ongelijkheid terug te […]
  Lees verder »
  Ondernemerschap keuterboeren Oeganda
  Noord-Oeganda heeft een van de hoogste percentages jeugdwerkloosheid in de wereld. Het land is vruchtbaar en er is voorlopig nog genoeg grond voorhanden: de landbouwsector heeft dus veel kansen voor werkloze jongeren. 73% van de beroepsbevolking werkt al in de landbouw, maar slechts 37% van het bruto nationaal inkomen is afkomstig uit de landbouw. Die […]
  Lees verder »
  Mobiele school handel- vakopleiding Burundi
  In Burundi is de zeer hoge werkloosheid onder jongeren een groot probleem. Veel kinderen hebben geen kans om naar school te gaan. Daarnaast verlaten veel jongeren jaarlijks de lagere school zonder enige diploma. Een andere groot probleem in Burundi is de onzekere voedselvoorziening. Te lage landbouwproductie en inkomsten zijn de gevolgen van de bodemdegradatie, klimaatverandering […]
  Lees verder »
  jonge ondernemers misungwi tanzania goede doel
  In Tanzania is sprake van grote armoede en enorme werkeloosheid. Met name jonge mensen hebben in dit prachtige land geen enkele kans op een volwaardige toekomst. Het doel van Stichting Sengerema is om jonge mensen door middel van opleiding, begeleiding, startkapitaal en coaching een bedrijf te laten starten. De kracht van programma zit niet zozeer […]
  Lees verder »
  Zonne energie project Afrika
  In Tanzania is de werkloosheid onder jongeren groot. En dat terwijl de economie groeit. Met hulp van Pum Senior Experts werkt het Arusha Technical College samen met een branche vereniging van werkgevers in de sector Zonne-energie om vraag en aanbod beter af te stemmen. Zo wordt er een centrum voor installatie en onderhoud van zonnepanelen […]
  Lees verder »
  Training ondernemers Zambia Stichting CCHO
  ‘An investment in knowledge always pays the best interest’ (Benjamin Franklin). De Lendahand Foundation gelooft in de kracht van goed ondernemerschap in opkomende landen bij het terugdringen van armoede. Kennis speelt hierbij een cruciale rol. Het midden- en kleinbedrijf zijn vaak de motor van de lokale economie. Het zijn juist deze ondernemers die moeilijk toegang […]
  Lees verder »
  Young Entrepreneurs Program Stichting CCHO
  Voor jonge mensen in Tanzania is het vrijwel onmogelijk om aan werk te komen, door een chronisch gebrek aan banen. Stichting Sengerema biedt jongeren in Tanzania een duurzame oplossing om aan de armoede te ontsnappen, door hen te helpen een bedrijfje op te starten en daarmee zichzelf en hun familie in een inkomen te voorzien. […]
  Lees verder »
  CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap
  De oorlog in Syrië duurt nu al bijna 7,5 jaar. De resultaten van het conflict zijn catastrofaal, niet alleen voor Syrië zelf, maar ook voor de buurlanden. In Jordanië alleen al wordt het aantal Syrische vluchtelingen geschat op meer dan 1 miljoen. De enorme instroom legt een grote druk op de Jordaanse economie. Door de […]
  Lees verder »
  Vakopleiding Tanzania
  Voor de bovengenoemde beroepen bestaat tot op heden geen adequate vakopleiding in Tanzania. Het werk wordt meestal uitgevoerd door laagopgeleide werkeloze jongeren die het “klussen”’ in de dagelijkse praktijk leren. Zogenaamde fundi’s genoemd. Fundi’s worden per dag geronseld. De kwaliteit van het geleverde werk is vaak onvoldoende en ook de veiligheidsomstandigheden op de werkplaats zijn […]
  Lees verder »
  Fietsenworkshop Oeganda Stichting CCHO
  COOP is een Nijmeegse organisatie die werkt vanuit de filosofie dat het hebben van een fiets een grote bijdrage kan hebben aan allerlei facetten in het leven en de samenleving. Met die gedachte hebben ze projecten opgezet in diverse landen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en ondernemerschap, waarbij mensen een fiets krijgen van CooP. […]
  Lees verder »
  Beroepsonderwijs straatmeisjes Ghana
  In Ghana leven ruim 60.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie Agreds vangt straatmeisjes in Accra op, leert hen een vak en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar honderd meisjes terecht. Jongere meisjes die dat willen, […]
  Lees verder »
  Koken tegen armoede Colombia
  FPT (Fundación Pequeño Trabajador) biedt kansloze jongeren, vaak voormalige FARC leden, de mogelijkheid een opleiding tot kok te volgen en daarmee de mogelijkheid voor hen om uit de vicieuze cirkel van armoede en uitzichtloosheid te geraken. Het volgen van deze opleiding geeft hen eigenwaarde in de harde samenleving van Colombia. Na het afronden van de […]
  Lees verder »
  Opleiding drukkerij Bangladesh
  Isa e Jamat Bangladesh (IJB) is een organisatie die christenen in het overwegend Islamitische Bangladesh ondersteunt bij het opbouwen en vormen van eigen gemeentes en geloofsvormen. Om zelfvoorzienend te worden heeft IJB een aantal bedrijfjes opgezet, waaronder een drukkerij. Behalve dat deze drukkerij helpt om IJB zelfvoorzienend te maken, biedt het ook werkgelegenheid aan kansarme […]
  Lees verder »
  Goede doel Guinea-Bissau
  In Guinee-Bissau helpen wij zelfredzame boerendorpen met veilig drinkwater. Bijvoorbeeld de Balanta-dorpen, die oorlogen, hongersnoden en epidemieën hebben overleefd, als dorp en niet als land! Het land is vruchtbaar, het regent veel, maar het bodemwater is zout. In dorpen met meer dan + 400 inwoners, beginnen wij met het trainen van boerenzoons tot tankbouwer. Voorwaarde is dat dorpelingen drinkwatertanks […]
  Lees verder »
  Pak je kans
  Pak je Kans is een ondernemersproject voor werkloze jongeren tussen de 16 en 28 jaar. Zij leren in acht weken hoe zij een bedrijf kunnen starten en krijgen begeleiding van professionele trainers, een startkapitaal en een verzekering. Ze bezoeken wekelijks ondernemers uit de regio tijdens terugkomdagen. Na acht weken presenteren de jongeren hun bedrijf aan […]
  Lees verder »
  ZomerOndernemer Stichting CCHO
  Het project ZomerOndernemer helpt jongeren tussen de 15 en 22 jaar met het opzetten van een eigen bedrijf tijdens de zomervakantie. Ze krijgen begeleiding van professionele coaches, zijn verzekerd en ontvangen een startkapitaal. In korte tijd leren de jongeren de basiselementen van het ondernemerschap kennen door daadwerkelijk aan de slag te gaan. Dit gebeurt in […]
  Lees verder »
  IMBAs Malawi goed doel CCHO
  Malawi is één van de armste landen ter wereld is. Meer dan 50 procent van de 15 miljoen burgers leeft er onder de armoedegrens; 90 procent voorziet in hun levensonderhoud door middel van landbouw; en 80 procent woont in rurale gebieden waar de infrastructuur minimaal is en formele financiële diensten zeer schaars zijn. In de […]
  Lees verder »
  Dusabikane Zuid-Sudan Stichting CCHO
  De Stichting Dusabikane (Burundisch voor “Samen delen”) biedt in enkele dorpen in het binnenland van Burundi aan kansarme jongeren de mogelijkheid om door middel van gedegen scholing een vak te leren. Dit geeft hen de kans om zich los te maken uit een uitzichtloos bestaan van armoede en als volwaardige mensen hun (gezins)leven op te […]
  Lees verder »
  CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap
  Mensen met een handicap leven in de marge van de samenleving in Indonesië. De werkloosheid in deze groep wordt geschat op 50%, vanwege laaggeschooldheid, gebrek aan vaardigheden en gebrek aan kansen. Dit project richt zich op 150 mensen met een handicap en hun gezinnen in vijf subdistricten van Purworejo (Centraal Java). Zij krijgen hulpmiddelen om […]
  Lees verder »
  Zuid Soedan kansen jongeren Stichting CCHO
  Jongeren in Zuid Soedan zonder opleiding of werkervaring worden ook wel beschouwd als de ‘verloren generatie’. Het gaat vaak om groepen vluchtelingen, jonge moeders, voortijdige schoolverlaters en jongeren met een handicap. Edukans, Light for the World en Dorcas werken – met steun van de Europese Unie – aan verbeterde toegang tot het beroepsonderwijs voor deze […]
  Lees verder »
  Burkino Faso Werkende jongeren
  Burkina Faso is een arm land. Zelfs voor West Afrikaanse begrippen. En de noordelijke provincie Yatenga, waar dit project is opgezet , is een van de armste regio’s van het land. Het gaat hier om een groep jongeren die uiterst kwetsbaar zijn: Zij volgen geen  (vervolg)onderwijs of beroepsonderwijs. Maar leren een vak als kleermaker, lasser, […]
  Lees verder »
  Bakkerij dove jongeren Ethiopie
  Jongeren met een auditieve handicap hebben weinig tot geen kans op goed onderwijs en een baan in Ethiopië. De mogelijkheden op werk zijn daardoor heel klein. Informatie is niet beschikbaar in gebarentaal waardoor doven buitengesloten worden van allerlei terreinen van de samenleving. Hierdoor leven doven vaak in benarde economische situaties. Om deze situatie te veranderen, […]
  Lees verder »
  Naaicursus CCHO Suriname
  Het project SabiSo richt zich op sociaal zwakkere jongeren tot de leeftijd van 30 jaar. Bewustwording van jongeren wordt gestimuleerd, hetgeen leidt tot zelfredzaamheid. De jongeren wordt kennis bijgebracht voor het vervaardigen en herstellen van textielcreaties.Het uiteindelijk doel is dat de jongeren aan het eind van het traject hun eigen atelier opzetten waardoor zij (deels) in hun […]
  Lees verder »
  Groeiprogramma Enactus Netherlands
  ‘Gras groeit niet door aan sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.’ (Afrikaans gezegde) Het groeiprogramma van Enactus en het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) biedt teams van kansrijke sociale studentenprojecten een opleidings- en coachingprogramma op maat, om te komen tot het oprichten van een bedrijf. Het doel van het Groeiprogramma is […]
  Lees verder »
  Goed doel financieren Peru
  Het project beslaat diverse scholen. Er worden opleidingen gegeven op diverse terreinen die het mogelijk maken om een eigen bedrijfje te kunnen starten, zoals het kweken van cactussen en het vervaardigen van aardewerk, sieraden, bakproducten e.d. Ook wordt geleerd hoe men een bedrijfsplan maakt en hoe men dat kan implementeren in het eigen bedrijfje. De […]
  Lees verder »
  Uitbreiding technische school voor meisjes en vrouwen
  De middelbare technische school in Gisenyi (ESTG) is gesticht door de Presbyteriaanse Kerk van Rwanda (EPR). De school bestaat sinds 1996 en was oorspronkelijk een centrum waar straatkinderen werden opgeleid tot lasser, elektricien of loodgieter. Maar zonder erkend staatsdiploma lukte het de schoolverlaters niet om werk te vinden. Daarom heeft de school de overheid gevraagd […]
  Lees verder »
  moldavië goede doel
  Een Moldavische vrouwenorganisatie (WOM) heeft een project ontwikkeld om jeugdwerkloosheid en migratie uit Moldavië te voorkomen. Zij doen dit door de meisjes een vak te leren, hen werkervaring te laten opdoen en te helpen bij het zoeken naar een baan. Deze kinderen, in de leeftijd van 13 tot 17 jaar, zijn wees, vaak mishandeld, verwaarloosd […]
  Lees verder »
  CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap
  In de Afghaanse provincie Maidan Wardak staat een instelling voor beroepsonderwijs. Op deze school worden vier technische opleidingen aangeboden, te weten Autotechniek, Elektrotechniek, Metaalbewerking en Bouwkunde. De school heeft, verdeeld over de verschillende opleidingen, in totaal 189 leerlingen en 5 docenten. Hoewel de lesomgeving modern is, mist de school goede lesmaterialen en kwalitatief goede docenten. […]
  Lees verder »
  ccho tanzania praktijkgericht onderwijs
  PUM Senior Experts voert o.a. een onderwijs project uit bij het Arusha Technical College in Tanzania. Bij deze school voor Hoger en Middelbaar Technisch Beroepsonderwijs wordt het onderwijs in de afdeling automotive meer afgestemd op de eisen/wensen van het regionale bedrijfsleven. Zo is het onder andere de wens van het bedrijfsleven om het onderwijs meer […]
  Lees verder »
  CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap
  De kansen op de Aziatische markt voor Nederlandse ondernemers zijn enorm, m.n. in China. Het ontwikkelen van een netwerk van (toekomstige) Chinese en Nederlandse HBO/MBO-studenten is de eerste stap om de Chinese markt te betreden. De Prosperity Academy stelt zich ten doel het ontwikkelen van deze netwerken te faciliteren door de inzet van hun bestaande […]
  Lees verder »
  CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap
  Docenten en management in Noord Ghana zijn traditioneel opgeleid. Edukans ondersteunt een project om docenten en management van vier scholen van beroepsonderwijs te scholen op het gebied van ICT-vaardigheden en ondernemerschap. Het regionale bedrijfsleven wordt hierbij betrokken.
  Lees verder »
  Bangla Desh Kerk in actie
  Technisch onderwijs is belangrijk voor het grote aantal kansarme kinderen van onder andere landloze boeren en arbeiders. De Kerk van Bangladesh heeft daarom een technische school opgericht. De school biedt jongeren de mogelijkheid een vak te leren en een betere toekomst te verwerven. Naast het vakonderwijs is er ook aandacht voor vorming van de kinderen […]
  Lees verder »
  CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap
  Het noorden en noordoosten van Brazilië blijft achter in ontwikkeling. Jongeren lopen het risico terecht te komen aan de zelfkant van de samenleving. Een beroepsopleiding met perspectief om in hun eigen onderhoud te voorzien is een uitstekende optie. Een veelbelovende mogelijkheid is de vervaardiging van houten muziekinstrumenten op een moderne en innovatieve wijze. In het Amazonegebied […]
  Lees verder »
  Jong ondernemen
  Jong Ondernemen is een organisatie die in 1990 is opgericht door ABN AMRO, VNO-NCW en MKB Nederland i.s.m. het Min. van Econ. Zaken, de kamer van Koophandel en de NOvvAA. Het doel is om bij jongeren van basisschool tot universiteit een ondernemende houding te ontwikkelen. Door hen via het principe van learing by doing kennis […]
  Lees verder »
  CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap
  Door de ontwikkeling van het toerisme in Suriname is er een grotere vraag ontstaan naar geschoold horecapersoneel. Een horeca-opleiding ontbrak tot voor kort. Met ondersteuning van het ROC Midden Nederland is er een horeca-afdeling gestart bij een school voor beroepsonderwijs.
  Lees verder »
  CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap
  Een tweede project van Sabi Yu Kondre is het mogelijk maken voor jongeren zich te oriënteren op een baan in het toerisme door zelf het binnenland te bezoeken. De jongeren moeten hier eerst voor sparen. De campagne en de opzet van dit project wordt door de CCHO ondersteund.
  Lees verder »
  Syrie goc beroepstraining voor jonge vrouwen
  In samenwerking met de Grieks-Orthodoxe kerk worden jonge werkloze vrouwen moderne beroepsopleidingen aangeboden. De training bestaat uit vakken als computervaardigheden, Engels, management, burgerrechten. Jaarlijks worden 30-40 vrouwen opgeleid. Zij worden begeleid met het vinden van werk of het opzetten van een eigen bedrijfje.
  Lees verder »
  Technische scholen Kenia
  De inzet is om een technische school op te richten met een permanent schoolgebouw. Tevens wordt de school voorzien van inrichting en lesmaterialen. In drie jaar tijd gaat men 500 jongeren werven om technische, zakelijke en ondernemersopleidingen te volgen. Het streven is om het aantal meisjes met 30% te laten stijgen.
  Lees verder »
  CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap
  Zoals in de meeste door ons ondersteunde projecten is een vakopleiding van groot belang om jonge mensen perspectief te bieden op werk. Zo ook in Zimbabwe. We ondersteunen een initiatief daar voor een jaar.
  Lees verder »
  Wie steunen wij Colombia
  Rondom Bogota zijn veel kinderen ontheemd door het drugsgeweld. Zij moeten hun kost verdienen met kinderarbeid. Kinderen uit deze groep vanaf 6 jaar krijgen basisonderwijs en leren door basale vaktrainingen artikelen te maken om deze te verkopen. De leerkrachten leren de kinderen wat hun rechten zijn en geven hen vertrouwen in zichzelf. Werk is hun […]
  Lees verder »
  YOP Indonesië
  Op Papua hebben de meeste mensen weinig kans op een baan. Het gebied waar Yayasan Oikonomos Papua als christelijke organisatie praktische vakopleidingen aanbiedt is afgelegen en arm. Het gebied is niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Het opwekken van zonne-energie is daarom een goede mogelijkheid. Er is behoefte aan mensen die deze zonnepanelen kunnen installeren en […]
  Lees verder »
  CAFRAD Kameroen
  In een land met veel jeugdwerkloosheid verzorgt de organisatie Cafrad allerlei praktische beroepsopleidingen gecombineerd met stages. Hierdoor krijgen zeer laag opgeleide jongeren betere kansen op de arbeidsmarkt.
  Lees verder »
  CCHO zomerondernemen
  Zomerondernemen heeft tot doel jongeren kennis te laten maken met het ondernemerschap en het ontwikkelen van een ondernemende mind-set bij jongeren. Dit wordt gedaan door jongeren de mogelijkheid te bieden om gedurende de zomervakantie , met startkapitaal en verzekering, in de praktijk een eigen onderneming op te zetten en te runnen onder professionele begeleiding. De […]
  Lees verder »
  Opleiding tot veldgids Suriname 3
  De Stichting Sabi Yu Kondre streeft naar de bevordering van het duurzaam toerisme in Suriname door vooral jongeren in te schakelen bij de ontwikkeling daarvan. Zo zijn er een tiental veldgidsen opgeleid die toeristen verantwoord in het binnenland kunnen begeleiden. Dit leidt tot meer banen voor jonge mensen. Meer info: www.sabiyukondre.org
  Lees verder »
  Geschiedenis CCHO
  Hoog in de Peruaanse Andes leven honderdduizenden boerenfamilies onder miserabele omstandigheden. Door de projecten ‘Leren van de Besten’ worden boerenfamilies op een onorthodoxe en uitdagende manier gemotiveerd om hun kwaliteit van leven drastisch te verbeteren, namelijk door hen te stimuleren om deel te nemen aan wedstrijden. Tijdens de wedstrijden worden boeren en boerinnen uit de […]
  Lees verder »