Aanvragen ondersteuning

Als u meent dat uw project zou kunnen passen binnen de criteria van de CCHO, kunt u digitaal een verzoek indienen bij de vicevoorzitter/projectsecretaris van de CCHO, dhr. H de Vries : hdevries@ccho.nl.

U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging.

Het bestuur vergadert vier keer per jaar. De aanvragen voor deze bestuursvergadering dienen voor resp. 15 januari, 15 april, 15 augustus of 15 november ingestuurd te zijn, om de aanvraag in de eerstvolgende bestuursvergadering te kunnen behandelen.