Waarom sponsoren wij?

Door commerciële onderwijsactiviteiten in het verleden beschikt de CCHO over een vermogen. De CCHO verricht geen eigen werkzaamheden meer. Het bestuur van de CCHO rekent het tot haar verantwoordelijkheid om op een maatschappelijk verantwoorde wijze tenminste het rendement van dit vermogen een goede bestemming te geven. Dit doet zij door projecten te ondersteunen op het snijvlak van (beroeps-)onderwijs en ondernemerschap.