Ontstaan en ontwikkeling

De Stichting Centrale voor Christelijk Handelsonderwijs (CCHO) werd opgericht in 1937 door de toenmalige werkgeversorganisatie Christelijke Middenstands Bond. Aanleiding was de Vestigingswet Kleinbedrijf, waarmee het parlement de oprichting van eigen bedrijfjes probeerde te reguleren in de periode vóór de Tweede Wereldoorlog. Iedereen die wilde ondernemen had naast een vakdiploma voortaan een bewijs van Algemene Handelskennis nodig. De vakorganisaties verzorgden de vaktechnische opleiding en de Centrales voor Handelsonderwijs moesten zorg dragen voor de Handelskennisopleidingen en het Middenstandsexamen Algemene Handelskennis.

In 2002 vond de minister van Economische Zaken het niet langer noodzakelijk om startende ondernemers te belasten met voorschriften van vakbekwaamheid of handelskennis. Daarmee kwam een einde aan de activiteiten van de stichting CCHO op het gebied van ondernemersopleidingen en -examens. Na enkele pogingen tot het ontwikkelen van nieuwe ondernemersopleidingen, werd in 2010 besloten de activiteiten te concentreren op het ondersteunen van projecten die zich richten op opleiding en ondernemerschap, zowel in Nederland als elders in de wereld.