Toekomst

De CCHO is ervan overtuigd dat zelfstandig ondernemerschap de basis vormt voor een dynamische samenleving. Een samenleving waarin ieder individu zelf verantwoordelijk kan zijn voor zijn of haar eigen kansen en een betere kwaliteit van leven voor iedereen. We ondersteunen daarom sinds 2009 projecten op het gebied van opleiding en ondernemerschap in Nederland en daarbuiten en zullen dat ook de komende jaren blijven doen.

Samenwerken aan ondernemerschap
De CCHO ziet een maatschappelijke taak voor zich weggelegd. Niet door zelf projecten uit te voeren maar door samen te werken met partners die projecten uitvoeren op het gebied van scholing en/of ondernemerschap in binnen en buitenland. De CCHO richt zich op de ondersteuning van projecten die op lange termijn rendement zullen opleveren in de vorm maatschappelijke en economische verbeteringen. De middelen van de CCHO zijn niet onbeperkt. Het bestuur zal daarom iedere aanvraag kritisch bekijken. De vraag of de investering zal leiden tot het vergroten van het aantal ondernemende mensen zal maatgevend zijn, naast de vanzelfsprekende kwaliteitscriteria.