Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit deskundigen op het gebied van zelfstandig ondernemerschap, MKB-opleidingen en beleggingen, zowel vanuit administratief als bestuurlijk-juridisch oogpunt. 

Het bestuur wordt gevormd door:

  • D.M. Boogaard – voorzitter
  • H. de Vries – vicevoorzitter/project-secretaris
  • G.J. Boekestein – penningmeester
  • G. Roodhart – secretaris
  • P.J. Biesheuvel
  • Mevr. M.P. Jonker
  • Mevr. A.M.M. Luyckx-Willems