Ondernemerschap als basis voor de samenleving

Op nationaal en internationaal niveau wordt eigen verantwoordelijkheid voor het individu steeds belangrijker. Zelfstandig ondernemerschap kan daar een belangrijke rol in spelen. Door te ondernemen worden allerlei talenten aangesproken en ontwikkeld en wordt de deur geopend naar een volwaardige deelname aan de maatschappij. De CCHO wil een maatschappelijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van ondernemerschap, zowel in Nederland als in het buitenland.

Bewustwording en scholing
Ondernemerschap is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige vaardigheden moeten door scholing worden geleerd. In minder ontwikkelde landen is vaak vrijwel geen aanbod aan ondernemersopleidingen. Daar is het doorbreken van een vicieuze cirkel van essentieel belang. De CCHO wil hier een bijdrage leveren door met (financiële) impulsen de scholing voor ondernemerschap van de grond te krijgen. In Nederland zijn er voldoende opleidingen die jongeren klaarstomen voor een maatschappelijke carrière als ondernemer. Hier wil de CCHO een rol spelen door de jongeren bewust te maken van de uitdagingen en voordelen van het zelfstandig ondernemerschap.