Vrienden van Mikondo

Waar:

Kinshasa Congo

Initiatief:

Wat we doen en WAAR

Onderwijs en ontwikkeling en begeleiding naar werk, dat is waar we ons op richten.

Mikondo, een wijk van Kinshasa, in het Westen van de DRCongo – is bij ons aan het hart gebakken geraakt via de vluchteling die in Nederland belandde en daar vandaan kwam: Epi Kaluba. Hij  was de voorspraak voor zijn wijkgenoten.

En nu worden daar al ruim 20 jaar kansarme kinderen en ouderen gered van ongeletterdheid met kwaliteitsonderwijs aan de school La Tulipe. Die kan draaien dankzij Projets Mikondo, onze partner daar, en onze financiële steun.

Het Waarom

Voor veel mensen in Mikondo is het een enorm probleem hun kinderen elke dag tenminste iets te eten te bieden. School kost geld dat ze niet hebben. Helpen dus!  Met gratis goed onderwijs. Want er is geen andere hulp.

Actueel

Sinds een jaar of vijf, zes, is vanuit Projets Mikondo een aantal programma’s ontwikkeld om de oudere jeugd op weg te helpen naar werk. Onder de naam ARAMBE (we doen het samen) wordt gratis basiskennis en vaardigheid aangeleerd in een vak naar keuze. Op de naaischool Muasi Mosala speciaal voor meiden.

ARAMBE wil nu graag flink uitbreiden zodra er kans voor is  Niet alleen voor de opleidingen, maar evenzeer voor opslag en verkoopruimte die nodig is en voor veiligheid. Alles op eigen grond dus.

Wij zoeken hulp daarvoor

Met de ruimere vestiging zal er meer opbrengst komen uit de werkplaatsen, waardoor het onderwijs op La Tulipe meer of geheel uit eigen middelen kan worden bekostigd op den duur.