Ethiopische jongeren ontdekken hun potentie

Waar:

Ethiopië

Initiatief:

Ethiopië is met meer dan 108 miljoen inwoners één van de grootste en dichtstbevolkte landen in Afrika en kent een zeer jonge bevolking: ruim 60% van de inwoners is jonger dan 25 jaar maar de jeugdwerkloosheid is erg hoog en wordt geschat op bijna 19%. Miljoenen jonge mensen in de meest productieve leeftijd leiden een leven zonder baan.

Dit jongerenontwikkelingsproject wordt uitgevoerd in Bale Zone, in het Mada Walabu-district in de regio Oromia. In dit landelijke gebied is de jeugdwerkloosheid nog hoger dan het landelijk gemiddelde. Vanwege deze weinig belovende situatie van het gebied migreren jongeren steeds vaker naar nabijgelegen steden en andere (Arabische) landen op zoek naar werk.

In dit project werken drie lokale partnerorganisaties van Kerk in Actie samen om de jongerenwerkloosheid aan te pakken. 800 jongeren worden meegenomen in een traject, waarbij ze stap voor stap worden voorbereid: van juiste werkhouding aanleren tot business coaching door ervaren ondernemers.

Het project pakt vier belangrijke gebieden aan:

  1. vaardigheden ontwikkelen: zowel softskills om houding en mentaliteit te verbeteren als hard skills om technische en ondernemersvaardigheden te ontwikkelen.
  2. de capaciteit van technisch onderwijs in het district versterken.
  3. startend ondernemerschap stimuleren door een incubatiecentrum op te zetten en de toegang tot financiële diensten te vergemakkelijken.
  4. Spaargroepen steunen en versterken (dit is voornamelijk voor vrouwen en vormt een extra doelgroep boven op de 800 jongeren).

Bij het project worden de hele gemeenschap en verschillende instanties betrokken om een duurzame impact te hebben op de houding van de beoogde jongeren en om bij te dragen aan de ontwikkeling van ondersteunende systemen voor jongeren.