Ethiopische jongeren ontdekken hun potentie

CCHO Kerk in Actie Ethiopië

Ethiopië is met meer dan 108 miljoen inwoners één van de grootste en dichtstbevolkte landen in Afrika en kent een zeer jonge bevolking: ruim 60% van de inwoners is jonger dan 25 jaar maar de jeugdwerkloosheid is erg hoog en wordt geschat op bijna 19%. Miljoenen jonge mensen in de meest productieve leeftijd leiden een […]

Vaktrainingen en ondernemerschap voor jonge en gemarginaliseerde Pakistani

Kerk in Aktie Pakistan

Toegang tot onderwijs en zeker tot beroepsopleidingen die jongeren voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap is beperkt in Pakistan. Deze beperkte toegang tot ontplooiingsmogelijkheden is vooral een probleem op het platteland en in de sloppenwijken aan de rand van de steden. Armoede en gebrek aan start-up kapitaal is één van de grootste barrières om een opleiding te […]

Syrische jongeren begeleid naar modern ondernemerschap

Kerk in Actie Syrie

Syrië kampt met de ergste economische crisis sinds de start van het conflict. De omvang, ernst en complexiteit van de behoeften in heel Syrië blijven overweldigend. Kerk in Actie wil de kwetsbaarheid verminderen en de veerkracht vergroten door (startende) ondernemers die getroffen werden door de oorlog in staat te stellen onafhankelijker te worden. Kerk in […]

Ontwikkeling van jongeren tot succesvolle leiders en ondernemers

Stichting CCHO Zuid-Afrika

Het district uMgungundlovu, gelegen in de provincie Kwa Zulu Natal, heeft, zoals in de rest van Zuid-Afrika, te maken met steeds grotere armoede en ongelijkheid, vooral onder jongeren. Kerk in Actie partner PACSA heeft een meerjaren programma opgezet met als doel de jeugdwerkloosheid te verminderen in dit district en zo armoede en ongelijkheid terug te […]

Vluchteling ondernemers starten bedrijf in gastland

CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap

De oorlog in Syrië duurt nu al bijna 7,5 jaar. De resultaten van het conflict zijn catastrofaal, niet alleen voor Syrië zelf, maar ook voor de buurlanden. In Jordanië alleen al wordt het aantal Syrische vluchtelingen geschat op meer dan 1 miljoen. De enorme instroom legt een grote druk op de Jordaanse economie. Door de […]

Fietsenworkshop en ondernemerschap

Fietsenworkshop Oeganda Stichting CCHO

COOP is een Nijmeegse organisatie die werkt vanuit de filosofie dat het hebben van een fiets een grote bijdrage kan hebben aan allerlei facetten in het leven en de samenleving. Met die gedachte hebben ze projecten opgezet in diverse landen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en ondernemerschap, waarbij mensen een fiets krijgen van CooP. […]

Beroepsonderwijs voor straatmeisjes

Beroepsonderwijs straatmeisjes Ghana

In Ghana leven ruim 60.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie Agreds vangt straatmeisjes in Accra op, leert hen een vak en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar honderd meisjes terecht. Jongere meisjes die dat willen, […]

Koken tegen armoede

Koken tegen armoede Colombia

FPT (Fundación Pequeño Trabajador) biedt kansloze jongeren, vaak voormalige FARC leden, de mogelijkheid een opleiding tot kok te volgen en daarmee de mogelijkheid voor hen om uit de vicieuze cirkel van armoede en uitzichtloosheid te geraken. Het volgen van deze opleiding geeft hen eigenwaarde in de harde samenleving van Colombia. Na het afronden van de […]

Opleiden jongeren in drukkerij

Opleiding drukkerij Bangladesh

Isa e Jamat Bangladesh (IJB) is een organisatie die christenen in het overwegend Islamitische Bangladesh ondersteunt bij het opbouwen en vormen van eigen gemeentes en geloofsvormen. Om zelfvoorzienend te worden heeft IJB een aantal bedrijfjes opgezet, waaronder een drukkerij. Behalve dat deze drukkerij helpt om IJB zelfvoorzienend te maken, biedt het ook werkgelegenheid aan kansarme […]

Uitbreiding technische school voor meisjes en vrouwen

Uitbreiding technische school voor meisjes en vrouwen

De middelbare technische school in Gisenyi (ESTG) is gesticht door de Presbyteriaanse Kerk van Rwanda (EPR). De school bestaat sinds 1996 en was oorspronkelijk een centrum waar straatkinderen werden opgeleid tot lasser, elektricien of loodgieter. Maar zonder erkend staatsdiploma lukte het de schoolverlaters niet om werk te vinden. Daarom heeft de school de overheid gevraagd […]