Ontwikkeling van jongeren tot succesvolle leiders en ondernemers

Waar:

Zuid-Afrika

Initiatief:

Het district uMgungundlovu, gelegen in de provincie Kwa Zulu Natal, heeft, zoals in de rest van Zuid-Afrika, te maken met steeds grotere armoede en ongelijkheid, vooral onder jongeren. Kerk in Actie partner PACSA heeft een meerjaren programma opgezet met als doel de jeugdwerkloosheid te verminderen in dit district en zo armoede en ongelijkheid terug te dringen. Zij doet dit door jongeren te ontwikkelen, zowel op het niveau van levensvaardigheden en sociale netwerken als technische vaardigheden en ondernemersactiviteiten.

Drie aspecten krijgen met name aandacht: het vergroten van de levensvaardigheden (life skills) van jongeren, vaardigheden in het opbouwen van sociale netwerken en het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten. Deze drie aspecten, aldus PACSA, zijn immers de basiselementen voor de vorming van menselijk kapitaal. De jongeren in deze projecten moeten vrijwilligerswerk doen in gemeenschapsontwikkeling en bieden zo mogelijkheden om leiderschapscompetenties te verwerven en uit te drukken.

Enkele van de activiteiten:

  • 400 school leerlingen krijgen wekelijks training in life skills en leiderschap.
  • 50 jongeren die school voortijdig hebben verlaten krijgen training in life skills, leiderschap en gemeenschapsontwikkeling via activiteiten in de wijk waar ze wonen.
  • Er worden 4 kleine carrieere beurzen georganiseerd. Ze worden bezocht door ten minste 500 jongeren, die op deze manier op de hoogte worden gebracht in welke sectoren er banen zijn en wat de eisen zijn om hierin werk te vinden.
  • 40 jongeren nemen deel aan kleine zakelijke forums om hun zakelijke inzicht te verhogen in het opzetten van kleine bedrijven. Elk van hen schrijft een eenvoudig business plan.