Ontwikkeling van jongeren tot succesvolle leiders en ondernemers

Stichting CCHO Zuid-Afrika

Het district uMgungundlovu, gelegen in de provincie Kwa Zulu Natal, heeft, zoals in de rest van Zuid-Afrika, te maken met steeds grotere armoede en ongelijkheid, vooral onder jongeren. Kerk in Actie partner PACSA heeft een meerjaren programma opgezet met als doel de jeugdwerkloosheid te verminderen in dit district en zo armoede en ongelijkheid terug te […]