Ondernemerschap voor keuterboeren in Oeganda

Waar:

Oeganda

Initiatief:

Noord-Oeganda heeft een van de hoogste percentages jeugdwerkloosheid in de wereld. Het land is vruchtbaar en er is voorlopig nog genoeg grond voorhanden: de landbouwsector heeft dus veel kansen voor werkloze jongeren. 73% van de beroepsbevolking werkt al in de landbouw, maar slechts 37% van het bruto nationaal inkomen is afkomstig uit de landbouw. Die verhouding is totaal scheef  maar begrijpelijk omdat de boeren de technische en ondernemende vaardigheden missen om succesvol en winstgevend te zijn. Daarnaast missen ze de toegang tot belangrijke voorzieningen als opslagruimte, krediet en een onderhandelingspositie waarmee ze een goede prijs voor hun producten kunnen vragen.

Met steun van CCHO verbetert Edukans (i.s.m. Heifer) de positie van 3.200 jongeren op het Oegandese platteland. De jongeren worden getraind in kennis van het land en in de verbouw van drie gewassen: zonnebloemen, pinda’s en mais. De oogsten gaan omhoog; de jongeren vormen coöperaties waarbinnen ze hun oogsten gezamenlijk kunnen verkopen voor een betere prijs of waar ze hun producten eerst nog kunnen bewerken. Bovendien hebben ze gezamenlijk beter toegang tot krediet waarmee ze de nodige investeringen kunnen doen.

Na het programma in 2021 verdienen 75% van de jonge boeren een 70% hoger inkomen. Indirect gaan de levensomstandigheden van 7.200 kinderen/familieleden omhoog.

Zie ook www.edukans.nl/ voor meer informatie over het werk van Edukans.