Ondernemerschap voor keuterboeren in Oeganda

Ondernemerschap keuterboeren Oeganda

Noord-Oeganda heeft een van de hoogste percentages jeugdwerkloosheid in de wereld. Het land is vruchtbaar en er is voorlopig nog genoeg grond voorhanden: de landbouwsector heeft dus veel kansen voor werkloze jongeren. 73% van de beroepsbevolking werkt al in de landbouw, maar slechts 37% van het bruto nationaal inkomen is afkomstig uit de landbouw. Die […]