Ondernemerschap voor keuterboeren in Oeganda

Ondernemerschap keuterboeren Oeganda

Noord-Oeganda heeft een van de hoogste percentages jeugdwerkloosheid in de wereld. Het land is vruchtbaar en er is voorlopig nog genoeg grond voorhanden: de landbouwsector heeft dus veel kansen voor werkloze jongeren. 73% van de beroepsbevolking werkt al in de landbouw, maar slechts 37% van het bruto nationaal inkomen is afkomstig uit de landbouw. Die […]

Kansen op werk voor jongeren

Zuid Soedan kansen jongeren Stichting CCHO

Jongeren in Zuid Soedan zonder opleiding of werkervaring worden ook wel beschouwd als de ‘verloren generatie’. Het gaat vaak om groepen vluchtelingen, jonge moeders, voortijdige schoolverlaters en jongeren met een handicap. Edukans, Light for the World en Dorcas werken – met steun van de Europese Unie – aan verbeterde toegang tot het beroepsonderwijs voor deze […]

Vakkundige jongeren op weg helpen

Burkino Faso Werkende jongeren

Burkina Faso is een arm land. Zelfs voor West Afrikaanse begrippen. En de noordelijke provincie Yatenga, waar dit project is opgezet , is een van de armste regio’s van het land. Het gaat hier om een groep jongeren die uiterst kwetsbaar zijn: Zij volgen geen  (vervolg)onderwijs of beroepsonderwijs. Maar leren een vak als kleermaker, lasser, […]

Bakkerij leer-werktraject voor dove jongeren

Bakkerij dove jongeren Ethiopie

Jongeren met een auditieve handicap hebben weinig tot geen kans op goed onderwijs en een baan in Ethiopië. De mogelijkheden op werk zijn daardoor heel klein. Informatie is niet beschikbaar in gebarentaal waardoor doven buitengesloten worden van allerlei terreinen van de samenleving. Hierdoor leven doven vaak in benarde economische situaties. Om deze situatie te veranderen, […]

Bevordering en ontwikkeling ondernemerschap

Goed doel financieren Peru

Het project beslaat diverse scholen. Er worden opleidingen gegeven op diverse terreinen die het mogelijk maken om een eigen bedrijfje te kunnen starten, zoals het kweken van cactussen en het vervaardigen van aardewerk, sieraden, bakproducten e.d. Ook wordt geleerd hoe men een bedrijfsplan maakt en hoe men dat kan implementeren in het eigen bedrijfje. De […]

Verbetering van de kwaliteit van beroepsonderwijs Afghanistan

CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap

In de Afghaanse provincie Maidan Wardak staat een instelling voor beroepsonderwijs. Op deze school worden vier technische opleidingen aangeboden, te weten Autotechniek, Elektrotechniek, Metaalbewerking en Bouwkunde. De school heeft, verdeeld over de verschillende opleidingen, in totaal 189 leerlingen en 5 docenten. Hoewel de lesomgeving modern is, mist de school goede lesmaterialen en kwalitatief goede docenten. […]

Verbetering van beroepsopleidingen in Ghana

CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap

Docenten en management in Noord Ghana zijn traditioneel opgeleid. Edukans ondersteunt een project om docenten en management van vier scholen van beroepsonderwijs te scholen op het gebied van ICT-vaardigheden en ondernemerschap. Het regionale bedrijfsleven wordt hierbij betrokken.