Verbetering van de kwaliteit van beroepsonderwijs Afghanistan

Waar:

Maidan Wardak, Afghanistan

Initiatief:

In de Afghaanse provincie Maidan Wardak staat een instelling voor beroepsonderwijs. Op deze school worden vier technische opleidingen aangeboden, te weten Autotechniek, Elektrotechniek, Metaalbewerking en Bouwkunde. De school heeft, verdeeld over de verschillende opleidingen, in totaal 189 leerlingen en 5 docenten. Hoewel de lesomgeving modern is, mist de school goede lesmaterialen en kwalitatief goede docenten. Dit heeft een verminderde kwaliteit van het onderwijs tot gevolg.

In dit specifieke eenjarige project van de stichting School Support 4 Afghanistan (SS4A) gaat het primair om het verbeteren van de kwaliteit van het beroepsonderwijs op de school in Maidan Wardak, enerzijds door te voorzien in leermiddelen en anderzijds door docenten bij te scholen. Meer specifiek gaat het om het voorzien in de volgende zaken: machines en (hulp)gereedschappen, lesboeken (in de talen Dari, Pashto of Engels), training van docenten, practica-apparatuur, lesmateriaal (zoals lesmodellen) en schoolmeubilair. 

In dit project heeft SS4A zich ten doel gesteld de kwaliteit van het technisch onderwijs in de streek te verbeteren, zodat het aantal studenten en docenten zal worden uitgebreid en een nieuwe generatie studenten een beter toekomstperspectief kan worden geboden. Dit doen zij door onder meer het inrichten van lokalen met technische machines, onderwijsmaterialen en modern lesmateriaal, en door training van docenten in de vorm van her-, bij- en nascholing. Binnen de docententraining is ook aandacht voor onderhoud van de apparatuur.