Bakkerij leer-werktraject voor dove jongeren

Waar:

Ethiopië

Initiatief:

Jongeren met een auditieve handicap hebben weinig tot geen kans op goed onderwijs en een baan in Ethiopië. De mogelijkheden op werk zijn daardoor heel klein. Informatie is niet beschikbaar in gebarentaal waardoor doven buitengesloten worden van allerlei terreinen van de samenleving. Hierdoor leven doven vaak in benarde economische situaties. Om deze situatie te veranderen, moeten doven in staat worden gesteld om eigen kansen te creëren en te verzilveren.

Samen met de jongeren wordt een bakkerij opgezet als leerwerkplaats. De jongeren leren het bakkersvak van lokale bakkers en worden daarnaast begeleid en getraind door trainers van de partner van Edukans op sociale vaardigheden. Uiteindelijk moeten de jongeren gemiddeld na een jaar klaar zijn om uit te stromen naar passend werk of zelfs een eigen onderneming.

De bakkerij zal uiteindelijk zelfstandig inkomen genereren. De overheid en een deel van de jongeren die het project hebben opgestart blijven betrokken bij het opleidingscentrum.