Werk voor mensen met een handicap in Purworejo

CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap

Mensen met een handicap leven in de marge van de samenleving in Indonesië. De werkloosheid in deze groep wordt geschat op 50%, vanwege laaggeschooldheid, gebrek aan vaardigheden en gebrek aan kansen. Dit project richt zich op 150 mensen met een handicap en hun gezinnen in vijf subdistricten van Purworejo (Centraal Java). Zij krijgen hulpmiddelen om […]

Kansen op werk voor jongeren

Zuid Soedan kansen jongeren Stichting CCHO

Jongeren in Zuid Soedan zonder opleiding of werkervaring worden ook wel beschouwd als de ‘verloren generatie’. Het gaat vaak om groepen vluchtelingen, jonge moeders, voortijdige schoolverlaters en jongeren met een handicap. Edukans, Light for the World en Dorcas werken – met steun van de Europese Unie – aan verbeterde toegang tot het beroepsonderwijs voor deze […]

Vakkundige jongeren op weg helpen

Burkino Faso Werkende jongeren

Burkina Faso is een arm land. Zelfs voor West Afrikaanse begrippen. En de noordelijke provincie Yatenga, waar dit project is opgezet , is een van de armste regio’s van het land. Het gaat hier om een groep jongeren die uiterst kwetsbaar zijn: Zij volgen geen  (vervolg)onderwijs of beroepsonderwijs. Maar leren een vak als kleermaker, lasser, […]

Bakkerij leer-werktraject voor dove jongeren

Bakkerij dove jongeren Ethiopie

Jongeren met een auditieve handicap hebben weinig tot geen kans op goed onderwijs en een baan in Ethiopië. De mogelijkheden op werk zijn daardoor heel klein. Informatie is niet beschikbaar in gebarentaal waardoor doven buitengesloten worden van allerlei terreinen van de samenleving. Hierdoor leven doven vaak in benarde economische situaties. Om deze situatie te veranderen, […]

SabiSo

Naaicursus CCHO Suriname

Het project SabiSo richt zich op sociaal zwakkere jongeren tot de leeftijd van 30 jaar. Bewustwording van jongeren wordt gestimuleerd, hetgeen leidt tot zelfredzaamheid. De jongeren wordt kennis bijgebracht voor het vervaardigen en herstellen van textielcreaties.Het uiteindelijk doel is dat de jongeren aan het eind van het traject hun eigen atelier opzetten waardoor zij (deels) in hun […]