Werk voor mensen met een handicap in Purworejo

Waar:

Indonesië

Initiatief:

Mensen met een handicap leven in de marge van de samenleving in Indonesië. De werkloosheid in deze groep wordt geschat op 50%, vanwege laaggeschooldheid, gebrek aan vaardigheden en gebrek aan kansen. Dit project richt zich op 150 mensen met een handicap en hun gezinnen in vijf subdistricten van Purworejo (Centraal Java). Zij krijgen hulpmiddelen om hun mobiliteit te verbeteren en ze worden begeleid bij het opstarten van een eigen bedrijfje.

Gehandicaptenorganisaties worden getraind hoe zij de belangen van hun achterban beter kunnen behartigen. Daarnaast wordt ook gewerkt aan het versterken van relaties met overheden en het bedrijfsleven, zodat er een betere leefsituatie ontstaat voor mensen met een handicap.