Werk voor mensen met een handicap in Purworejo

CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap

Mensen met een handicap leven in de marge van de samenleving in Indonesië. De werkloosheid in deze groep wordt geschat op 50%, vanwege laaggeschooldheid, gebrek aan vaardigheden en gebrek aan kansen. Dit project richt zich op 150 mensen met een handicap en hun gezinnen in vijf subdistricten van Purworejo (Centraal Java). Zij krijgen hulpmiddelen om […]