Mobiele school voor handel- en vakopleiding in Burundi

Waar:

Burundi

Initiatief:

In Burundi is de zeer hoge werkloosheid onder jongeren een groot probleem. Veel kinderen hebben geen kans om naar school te gaan. Daarnaast verlaten veel jongeren jaarlijks de lagere school zonder enige diploma.

Een andere groot probleem in Burundi is de onzekere voedselvoorziening. Te lage landbouwproductie en inkomsten zijn de gevolgen van de bodemdegradatie, klimaatverandering en de nasleep van de burgeroorlog. Maar ook onwetendheid op het gebied van ondernemerschap en moderne landbouwtechnieken speelt een rol.

Stichting De Toekomst Zaaiers wil jongeren en boerenfamilies helpen aan verhoging van de landbouwproductie en duurzaam ondernemerschap. Het project Mobiele school voor handel- en vakopleiding wil inzetten op ondernemerschap, vak- en landbouw trainingen, drie cruciale instrumenten om het inkomen van arme (jonge)mensen te verhogen en deze te begeleiden naar zelfredzaamheid.

Onder het motto ‘als mensen niet naar school kunnen dan brengen we de school naar hen’ wil deze mobiele school kansarme mensen in ver gelegen regio’s een kans geven. Het project wil diverse vaktrainingen bieden aan honderden jongeren die door de oorlog geen kansen hebben gehad om het reguliere schoolsysteem te volgen.

Het sleutelwoord is samenwerking: getrainde voortrekkers inspireren vervolgens collega’s en geven kennis door. Hierdoor krijgen meer arme mensen de kansen op een betaalde baan, inkomens en toegang tot microkredieten om een eigen bedrijfje starten. Zo werkt De Toekomst Zaaiers aan de kwaliteit van leven.

Het uiteindelijk doel is om toekomstige (landbouw)ondernemers te trainen. Deze zijn onmisbaar in de strijd tegen honger en armoede.