Project Mobiele school voor ondernemerschap en vaktraining in Oost-Congo

CCHO Project Mobiele

In de Democratische Republiek van Congo hebben veel jongeren geen kans op onderwijs. Daarnaast verlaten jongeren jaarlijks de lagere school zonder enige diploma. Redenen hiervan zijn vaak de armoede thuis en aanhoudende conflicten. De gevolgen van deze situatie zijn dramatisch voor ongeschoolde jongeren: een vicieuze cirkel van extreem armoede met te hoge werkloosheid, dronkenschap, immigratie, […]

Mobiele school voor handel- en vakopleiding in Burundi

Mobiele school handel- vakopleiding Burundi

In Burundi is de zeer hoge werkloosheid onder jongeren een groot probleem. Veel kinderen hebben geen kans om naar school te gaan. Daarnaast verlaten veel jongeren jaarlijks de lagere school zonder enige diploma. Een andere groot probleem in Burundi is de onzekere voedselvoorziening. Te lage landbouwproductie en inkomsten zijn de gevolgen van de bodemdegradatie, klimaatverandering […]