Project Mobiele school voor ondernemerschap en vaktraining in Oost-Congo

Waar:

Oost- Congo

Initiatief:

In de Democratische Republiek van Congo hebben veel jongeren geen kans op onderwijs. Daarnaast verlaten jongeren jaarlijks de lagere school zonder enige diploma. Redenen hiervan zijn vaak de armoede thuis en aanhoudende conflicten. De gevolgen van deze situatie zijn dramatisch voor ongeschoolde jongeren: een vicieuze cirkel van extreem armoede met te hoge werkloosheid, dronkenschap, immigratie, misdaad, ongewenste zwangerschap, enz.

In deze moeilijke context wil de jonge Stichting De Toekomst Zaaiers en haar lokale partnerorganisatie ASODEV het leven van jongeren in Congo structureel verbeteren en hen hoop te bieden voor de toekomst.

Het project Mobiele school voor vaktraining in Oost Congo wil inzetten op vaktrainingen, tewerkstelling en landbouwtrainingen, drie cruciale instrumenten om het inkomen van arme mensen te verhogen en deze te begeleiden nar zelfredzaamheid. Het project geeft korte beroepstraining aan ca. 500 kansarme jonge mensen in het Oost van Congo. Daarnaast volgen vrouwen trainingen rond de thema duurzame landbouw en ontwikkeling. Met de opleidingen naaien, houtbewerking en andere ambachtsberoepen wil De Toekomst Zaaiers inkomsten genereren door werkplaatsen te openen. Het project is gebaseerd op het Learn for Work principe: een 7-stappen concept om jongeren te helpen met een vaardigheid en een betaalde baan. Een belangrijke stap van deze programma is om de getrainde jongeren te koppelen of te organiseren in brancheorganisaties, bv. landbouwproducenten, naai- of meubelateliers.
Op die manier krijgen deze jongeren snel en makkelijk ervaring, werk en inkomsten.