Versterking beroepsonderwijs en ondersteuning ondernemende vakmensen

Waar:

Oeganda

Initiatief:

Oeganda is één van de armste landen van de wereld. 50% van de bevolking is jonger dan 15 jaar. Al deze jonge mensen gaan op zoek naar werk. Het vakonderwijs in Oeganda biedt jongeren onvoldoende mogelijkheden om beroepsvaardigheden te leren en een baan te vinden.

Gered Gereedschap vindt dat iedereen recht heeft op een zelfstandig bestaan en zet zich in om de zelfredzaamheid van mensen en organisaties in Afrika te vergroten. Wij werken, in de regio Jinja, samen met de Pioneer school voor beroepsonderwijs. Het grote probleem van deze school is het absolute gebrek aan gereedschappen en machines waardoor de opleiding puur theoretisch blijft. Wij investeren in gereedschap en machines en het bijscholen van leraren zodat de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Daardoor hebben de leerlingen, die een diploma halen, de kennis en vaardigheden om te kunnen slagen op de lokale arbeidsmarkt, ofwel in loondienst, ofwel als zelfstandig ondernemer. Tegelijkertijd stimuleren we succesvol ondernemerschap door stageplaatsen te realiseren en toolkits & startkapitaal voor startende jonge vaklieden aan te bieden.

Met steun van CCHO helpen we via een tweejarig programma met:

  • het inrichten van 6 praktijklokalen zodat 60 leerlingen tegelijk praktijkles kunnen hebben
  • het aanpassen van de curricula voor hout- en metaalbewerking zodat ze marktconform en praktisch zijn i.p.v. puur theoretisch
  • het bijscholen van 5 leraren in technische & didactische kennis en in het onderrichten van sociale vaardigheden
  • het verstrekken van 35 beurzen voor jongeren die het schoolgeld echt niet kunnen betalen
  • het creëren van 50 stageplekken bij omliggende bedrijven
  • het beschikbaar stellen van 100 individuele gereedschapssets voor gediplomeerde leerlingen.