Stichting Welzijn Wajir (SWW)

Waar:

Noordoost Kenia

Initiatief:

Wajir is een County (vroeger: district) in Noordoost Kenia. De bewoners waren vooral nomaden maar door de vele perioden van ernstige droogte raakten zij vaak al hun vee kwijt. De hierdoor ontstane armoede was een gemakkelijke voedingsbodem voor clan- en familie twisten, die overigens door vrouwen beëindigd zijn. Het besef groeide dat hun veeteelt veel te kwetsbaar was om een goede toekomst op te bouwen. Het gebied was bovendien decennialang genegeerd en gemarginaliseerd door de centrale overheid, met name door stammenverschil en verschil in godsdienst. Deze achterstelling betrof alle facetten van de samenleving: onderwijs, gezondheidszorg, water en sanitatie, infrastructuur etc.

Na de grondwetswijziging in 2013 in Kenia is overigens de situatie voor Wajir stukken verbeterd. Dit geldt ook voor de positie van vrouwen.

Wij zijn enige tijd geleden in contact gekomen met de Egyptische organisatie SEKEM. Deze organisatie heeft in Egypte een groot en zeer succesvol project opgezet om van de armste grond met biologische methoden vruchtbare aarde te maken met hoogwaardige producten die ook goed verhandelbaar zijn. Een deel van de opbrengst investeren zij in onderwijs, gezondheidszorg en kunst, waar een hele gemeenschap profijt van heeft. Zij hebben zelfs een universiteit in Caïro opgericht.

SEKEM wil graag hun werkwijze ook in andere gebieden ‘uitrollen’ en heeft Wajir daarvoor uitgekozen. Dank zij subsidies van CCHO kon SWW onlangs een groep sleutelfiguren uit Wajir voor een training naar Egypte laten gaan. De deelnemende vertegenwoordigers van boeren en ambtenaren hebben deze training met gretigheid gevolgd. Later heeft de lokale overheid met zo’n subsidie grote groepen agrariërs ter plaatse getrapte trainingen kunnen geven, niet alleen in de biologische teelt maar evenzeer in onderlinge samenwerking en in de commercialisering van hun producten.

Onze droom is dat een succesvolle transitie van nomadenleven naar kleinschalige landbouw een voorbeeldfunctie kan hebben voor soortgelijke gebieden in het noorden van Kenia.