Stichting Welzijn Wajir (SWW)

Wajir is een County (vroeger: district) in Noordoost Kenia. De bewoners waren vooral nomaden maar door de vele perioden van ernstige droogte raakten zij vaak al hun vee kwijt. De hierdoor ontstane armoede was een gemakkelijke voedingsbodem voor clan- en familie twisten, die overigens door vrouwen beëindigd zijn. Het besef groeide dat hun veeteelt veel […]