Trainingen ter versterking van de Surinaamse jeugd vnl de jeugd in detentie

Waar:

Suriname

Initiatief:

De stichting Sabi Yu Kondre is opgericht op 08 augustus 2008 in Suriname.

In 2017 is zij begonnen met het verzorgen van aangepaste ontwikkelings- en ondernemersgerichte trainingen ter versterking van de jeugd in detentie.

50% van de populatie in jeugddetentie is niet meer schoolgaand en de recidivepercentages  in Suriname zijn tussen de 40-60% .

Sabi Yu Kondre ondersteunt het resocialisatie proces en de re-integratie van deze doelgroep.

Om deze algemene doelstelling te realiseren ontwikkelt zij naar aanleiding van

verzoeken en signalen projecten waar de doelgroep de meeste behoefte aan heeft.

In dit kader heeft zij in 2019 een Community Centrum opgericht.

Zij biedt positieve, productieve en recreatieve vrijetijdsbesteding in het centrum en beoogt tevens de functie van buurthuis voor de regio te vervullen.

Daarbij moet gedacht worden aan onder andere de volgende aandachtsgebieden:

  • een intermediaire functie vervullen tussen de doelgroep en de algemene instellingen
  • resocialisatie,voorlichting en nazorg
  • vaktrainingen om zelfredzaamheid en ondernemersschap te stimuleren
  • versterking van het gevoel van eigenwaarde
  • het bevorderen van maatschappelijke participatie

Het Community Centrum beschikt over 5 trainingszalen met een capaciteit van ± 15 personen per zaal. Het terrein wordt ingezet voor recreatieve doeleinden en tuinbouw activiteiten.