Trainingen ter versterking van de Surinaamse jeugd vnl de jeugd in detentie

Stichting Sabi Yu Sonde Suriname

De stichting Sabi Yu Kondre is opgericht op 08 augustus 2008 in Suriname. In 2017 is zij begonnen met het verzorgen van aangepaste ontwikkelings- en ondernemersgerichte trainingen ter versterking van de jeugd in detentie. 50% van de populatie in jeugddetentie is niet meer schoolgaand en de recidivepercentages  in Suriname zijn tussen de 40-60% . Sabi […]

SabiSo

Naaicursus CCHO Suriname

Het project SabiSo richt zich op sociaal zwakkere jongeren tot de leeftijd van 30 jaar. Bewustwording van jongeren wordt gestimuleerd, hetgeen leidt tot zelfredzaamheid. De jongeren wordt kennis bijgebracht voor het vervaardigen en herstellen van textielcreaties.Het uiteindelijk doel is dat de jongeren aan het eind van het traject hun eigen atelier opzetten waardoor zij (deels) in hun […]

Bevordering groen toerisme door spaarplan

CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap

Een tweede project van Sabi Yu Kondre is het mogelijk maken voor jongeren zich te oriënteren op een baan in het toerisme door zelf het binnenland te bezoeken. De jongeren moeten hier eerst voor sparen. De campagne en de opzet van dit project wordt door de CCHO ondersteund.

Opleiding tot veldgids

Opleiding tot veldgids Suriname 3

De Stichting Sabi Yu Kondre streeft naar de bevordering van het duurzaam toerisme in Suriname door vooral jongeren in te schakelen bij de ontwikkeling daarvan. Zo zijn er een tiental veldgidsen opgeleid die toeristen verantwoord in het binnenland kunnen begeleiden. Dit leidt tot meer banen voor jonge mensen.