Bevordering groen toerisme door spaarplan

Waar:

Suriname

Initiatief:

Een tweede project van Sabi Yu Kondre is het mogelijk maken voor jongeren zich te oriënteren op een baan in het toerisme door zelf het binnenland te bezoeken. De jongeren moeten hier eerst voor sparen. De campagne en de opzet van dit project wordt door de CCHO ondersteund.