Jong Ondernemen

Jong Ondernemen

Jong Ondernemen is een organisatie die in 1990 is opgericht door ABN AMRO, VNO-NCW en MKB Nederland i.s.m. het Min. van Econ. Zaken, de kamer van Koophandel en de NOvvAA. Het doel is om bij jongeren van basisschool tot universiteit een ondernemende houding te ontwikkelen. Door hen via het principe van learing by doing kennis […]

Boeken en inventaris horecaopleiding

CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap

Door de ontwikkeling van het toerisme in Suriname is er een grotere vraag ontstaan naar geschoold horecapersoneel. Een horeca-opleiding ontbrak tot voor kort. Met ondersteuning van het ROC Midden Nederland is er een horeca-afdeling gestart bij een school voor beroepsonderwijs.

Bevordering groen toerisme door spaarplan

CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap

Een tweede project van Sabi Yu Kondre is het mogelijk maken voor jongeren zich te oriënteren op een baan in het toerisme door zelf het binnenland te bezoeken. De jongeren moeten hier eerst voor sparen. De campagne en de opzet van dit project wordt door de CCHO ondersteund.

Beroepstraining jonge vrouwen

Syrie goc beroepstraining voor jonge vrouwen

In samenwerking met de Grieks-Orthodoxe kerk worden jonge werkloze vrouwen moderne beroepsopleidingen aangeboden. De training bestaat uit vakken als computervaardigheden, Engels, management, burgerrechten. Jaarlijks worden 30-40 vrouwen opgeleid. Zij worden begeleid met het vinden van werk of het opzetten van een eigen bedrijfje.

Technische scholen

Technische scholen Kenia

De inzet is om een technische school op te richten met een permanent schoolgebouw. Tevens wordt de school voorzien van inrichting en lesmaterialen. In drie jaar tijd gaat men 500 jongeren werven om technische, zakelijke en ondernemersopleidingen te volgen. Het streven is om het aantal meisjes met 30% te laten stijgen.

Opleiding en trainingscentrum

CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap

Zoals in de meeste door ons ondersteunde projecten is een vakopleiding van groot belang om jonge mensen perspectief te bieden op werk. Zo ook in Zimbabwe. We ondersteunen een initiatief daar voor een jaar.