Mohsen en Nasrin, kersverse ondernemers van het project Samen Ondernemen (onderdeel van het totaalprogramma SamenDoorSamen van Stichting Mano). Samen zijn zij hun onderneming ‘Arjans Schilder- en Onderhoudsbedrijf’ gestart. Sinds dit najaar is de inschrijving bij de Kamer van Koophandel een feit! Meer informatie: https://arjanschilder.nl/overons/

SamenOndernemen voor Rotterdamse statushouders

Waar:

Rotterdam

Initiatief:

SamenOndernemen is een project voor Rotterdamse statushouders die ondernemerschap als toekomstdroom hebben en extra ondersteuning nodig hebben bij het realiseren van deze droom. Het valt binnen het integrale programma SamenDoorSamen, dat gericht is op het vergroten van zelfredzaamheid en participatie van Rotterdamse statushouders.

Het project start met een korte oriëntatiefase gevolgd door een intensief programma. Tijdens het project worden de deelnemers getraind in ondernemerschap, gecoacht en begeleid bij het schrijven van een ondernemingsplan. Met het oog op financiering van de onderneming staan netwerkopbouw en communicatie centraal en de juridische grondslag en administratieve context van ondernemerschap. In deze fase wordt dieper ingegaan op Nederlandse wet- en regelgeving, maar ook op de Nederlandse bedrijfs- en ondernemerscultuur. We bieden daarnaast masterclasses aan van relevante partijen en organiseren netwerkbijeenkomsten voor de aspirant-ondernemers. Ook werken we met ondernemers-buddy’s, die de deelnemers 1-op-1 kunnen begeleiden en ervaringen kunnen delen. Na afloop van het project hebben de deelnemers een ondernemingsplan, met bijbehorend business model, hebben zij hun netwerkvaardigheden kunnen verbeteren en zijn zij gecoacht in de eerste fase van hun onderneming.

Gedurende dit project heeft de statushouder een vast contactpersoon bij SamenDoorSamen die kan ondersteunen bij de randvoorwaarden van een succesvolle onderneming, zoals verdere verbetering van de Nederlandse taal, opbouw van een sociaal-maatschappelijk netwerk en eventuele afstemming met instanties.

SamenOndernemen wordt in Rotterdam uitgevoerd door Stichting Mano in samenwerking met BeLink, Regionaal Bureau Zelfstandigen en Qredits. Voor meer informatie zie www.stichtingmano.nl.