Het werk van Stichting Diya Dhara in Sri Lanka

Stichting Diya Dhara Sri Lanka

 De stichting is een particulier initiatief sinds 2005, dat zich richt op de basale levensbehoeften op verschillende terreinen. Onderwijs en daarmee zelfredzaamheid is onze belangrijkste speerpunt. Wij hebben via ons lokale netwerk sinds die tijd honderden scholieren ondersteund. Als deze jongeren het kunnen en willen steunen we hen na hun examen ook bij volgen van […]

Verbeteren van de positie van vrouwen in Mbuye

Stichting Dusabikane Burundy

Een groep van ruim 200 vrouwen op het platteland van Mbuye, Burundi, hebben zich verenigd in een coöperatie met als doel om samen te werken opdat de opbrengst en de kwaliteit van de  producten die zij op hun akkers verbouwen is verbeterd. De vrouwen verdienen in het  levensonderhoud van hun gezinnen door het verbouwen van […]

Maxim Nyansa IT Solutions

Maxim Nyansa Ghana

Maxim Nyansa IT Solutions is een internationale NGO geleid vanuit Accra, Ghana, en  heeft als doel het creëren van carrière mogelijkheden voor jonge mensen in Afrika. Een van onze programma’s omvat het geven van IT-bootcamps voor jonge ‘high potentials’, waarin naast training in IT-skills, een persoonlijk ontwikkelingsplan en ondernemerschap een vast onderdeel zijn. Ondanks dat […]

Vaktrainingen en ondernemerschap voor jonge en gemarginaliseerde Pakistani

Kerk in Aktie Pakistan

Toegang tot onderwijs en zeker tot beroepsopleidingen die jongeren voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap is beperkt in Pakistan. Deze beperkte toegang tot ontplooiingsmogelijkheden is vooral een probleem op het platteland en in de sloppenwijken aan de rand van de steden. Armoede en gebrek aan start-up kapitaal is één van de grootste barrières om een opleiding te […]

Syrische jongeren begeleid naar modern ondernemerschap

Kerk in Actie Syrie

Syrië kampt met de ergste economische crisis sinds de start van het conflict. De omvang, ernst en complexiteit van de behoeften in heel Syrië blijven overweldigend. Kerk in Actie wil de kwetsbaarheid verminderen en de veerkracht vergroten door (startende) ondernemers die getroffen werden door de oorlog in staat te stellen onafhankelijker te worden. Kerk in […]

SamenOndernemen voor Rotterdamse statushouders

Ondernemen Rotterdamse statushouders

SamenOndernemen is een project voor Rotterdamse statushouders die ondernemerschap als toekomstdroom hebben en extra ondersteuning nodig hebben bij het realiseren van deze droom. Het valt binnen het integrale programma SamenDoorSamen, dat gericht is op het vergroten van zelfredzaamheid en participatie van Rotterdamse statushouders. Het project start met een korte oriëntatiefase gevolgd door een intensief programma. […]

Trainingen ter versterking van de Surinaamse jeugd vnl de jeugd in detentie

Stichting Sabi Yu Sonde Suriname

De stichting Sabi Yu Kondre is opgericht op 08 augustus 2008 in Suriname. In 2017 is zij begonnen met het verzorgen van aangepaste ontwikkelings- en ondernemersgerichte trainingen ter versterking van de jeugd in detentie. 50% van de populatie in jeugddetentie is niet meer schoolgaand en de recidivepercentages  in Suriname zijn tussen de 40-60% . Sabi […]

Stichting Welzijn Wajir (SWW)

Wajir is een County (vroeger: district) in Noordoost Kenia. De bewoners waren vooral nomaden maar door de vele perioden van ernstige droogte raakten zij vaak al hun vee kwijt. De hierdoor ontstane armoede was een gemakkelijke voedingsbodem voor clan- en familie twisten, die overigens door vrouwen beëindigd zijn. Het besef groeide dat hun veeteelt veel […]

Versterking beroepsonderwijs en ondersteuning ondernemende vakmensen

CCHO Gered Gereedschap

Oeganda is één van de armste landen van de wereld. 50% van de bevolking is jonger dan 15 jaar. Al deze jonge mensen gaan op zoek naar werk. Het vakonderwijs in Oeganda biedt jongeren onvoldoende mogelijkheden om beroepsvaardigheden te leren en een baan te vinden. Gered Gereedschap vindt dat iedereen recht heeft op een zelfstandig […]