Verbeteren van de positie van vrouwen in Mbuye

Waar:

Burundi

Initiatief:

Een groep van ruim 200 vrouwen op het platteland van Mbuye, Burundi, hebben zich verenigd in een coöperatie met als doel om samen te werken opdat de opbrengst en de kwaliteit van de  producten die zij op hun akkers verbouwen is verbeterd.

De vrouwen verdienen in het  levensonderhoud van hun gezinnen door het verbouwen van landbouwproducten als mais, aardappelen, cassave en groenten.

Dusabikane heeft er voor gezorgd dat door voorlichting en  training de werkmethoden zijn verbeterd waardoor de opbrengst en kwaliteit is toegenomen. Hierdoor is de economische situatie van de gezinnen en de positie van de vrouwen, die meestal de kostwinner zijn, verbeterd.