Het werk van Stichting Diya Dhara in Sri Lanka

Waar:

Sri Lanka

Initiatief:

 De stichting is een particulier initiatief sinds 2005, dat zich richt op de basale levensbehoeften op verschillende terreinen. Onderwijs en daarmee zelfredzaamheid is onze belangrijkste speerpunt. Wij hebben via ons lokale netwerk sinds die tijd honderden scholieren ondersteund. Als deze jongeren het kunnen en willen steunen we hen na hun examen ook bij volgen van een cursus. Er zijn veel verschillende vragen, meer dan we kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld vragen voor diverse computercursussen waarmee ze op veel plekken werk kunnen vinden, en ook cursussen engels zijn veelgevraagd. Thuis hebben de kinderen vaak geen computer, maar in de samenleving en werkomgeving is de computer meer en meer belangrijk. Op de eerste foto laten de jongeren hun boek zien, waarmee ze de cursus gaan starten. 

Ook is er het laatste jaar veel vraag naar een naaicursus, waarmee vrouwen in de kledingindustrie aan de slag kunnen. Op de tweede foto staan twintig vrouwen trots met hun diploma. Jonge vrouwen die op deze manier mee kunnen helpen om het gezinsinkomen te verbeteren. 

De jongeren en volwassenen uit arme milieus krijgen door het volgen van onderwijs en cursussen de mogelijkheid op een betere toekomst. Het valt ons bij onze bezoeken aan Sri Lanka op hoe leergierig ze zijn. Wij zien de resultaten, niet alleen de diploma’s van de opleidingen maar ook dat ze daarna een baan vinden!! 

Voor heel veel meer informatie over Diya Dhara en over de opleidingen die de kinderen volgen: zie www.diyadhara.nl