Kansen creëren door vakopleiding en onderwijs voor voormalig straatmeisjes en jonge vrouwen in Noord Ghana

Waar:

Ghana

Initiatief:

In Tamale voert de Nederlandse stichting Adamfo Ghana met haar lokale partner Song-Ba Empowerment Centre een project uit waarbij 30 voormalige straatmeisjes een vakopleiding volgen. Naast de traditionele vakken als kleding maken en kente-weven worden ook technische beroepen aangeboden zoals dat van reparateur van mobiele telefoons en IT-beheerder. Er is momenteel veel werkgelegenheid in deze sectoren. De meisjes krijgen ook begeleiding van sociaal werkers (zelfredzaamheid), les in boekhouden, bedrijfsvoering etc. Doel is dat de dames na afronding van het trainingsprogramma een eigen bedrijfje beginnen of werk vinden om in de eigen regio een eigen inkomen te verdienen. Het traject duurt twee jaar en CCHO draagt bij aan de realisering van dit sympathieke project. Meer weten: https://www.adamfoghana.com/index.php/kansen-creeren-vaktraining-voor-meisjes-en-jonge-vrouwen-in-noord-ghana/

Adamfo Ghana zet zich in voor een betere toekomst voor straatkinderen en jongeren in Ghana. We werken samen met verschillende lokale organisaties in de drie grootste steden van Ghana: Accra, Kumasi en Tamale. Adamfo Ghana richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van de kinderen, toegang bieden tot zorg en onderwijs, het vergroten van kans op werkgelegenheid (door vaktraining en werkstages), advocacy en empowerment van de kinderen en hun families zodat zij hun rechten kunnen opeisen bij de overheid en andere instanties. www.adamfoghana.com