The Children’s Fund of Malawi

Waar:

Malawi

Stichting The Children’s Fund of Malawi heeft als doel om de toekomst van kwetsbare kinderen en jonge volwassen in Zuid Malawi te verbeteren door onderwijs-, gezondheids- en / of jeugd werkgelegenheidsprojecten op te zetten en te ondersteunen, zowel op het platteland als in stedelijke gebieden. 

Het door CCHO gesteunde project, Green Malata (GM), is een vak-opleiding centrum voor kwetsbare jongeren tussen de 16 en 30 jaar. Green Malata is in 2015 geopend en heeft inmiddels meer dan 1000 jongeren opgeleid in landbouw & veeteelt, lassen & metaalbewerking, houtbewerking, kleermaker, kapper, ICT, bakkerij, hospitality opleiding, hernieuwbare energie (zonne – en windenergie en biogas), of bouwsteen-fabricatie & metselen. 

In het eerste semester leren studenten de theoretische en praktische vaardigheden van hun vak: de basistechnieken, het omgaan met machines, het maken van producten waar een markt voor is en het verkopen van deze producten. Daarnaast krijgen zij les in sociale-, financiële- en ondernemersvaardigheden. In het tweede semester lopen studenten mee bij een bedrijf of werkplaats om ‘real world’ ervaring te krijgen. Deze combinatie van vaardigheden bereid onze jongeren voor om de maatschappij en de arbeidsmarkt in te stappen. Na het volgen van een van onze opleidingen zijn ze in staat een baan te vinden of eigen bedrijfje te starten en daarmee hun eigen onderhoud, en dat van hun families, te voorzien.

Meer informatie over Stichting Children’s Fund en Green Malata vindt u op www.childrensfundmalawi.com