Stepping Stone Liberia

Waar:

Liberia

In 2011 is de Stichting Stepping Stone Liberia in het leven geroepen. De initiatiefnemers zijn van mening dat het meest effectieve antwoord op de bestrijding van armoede in Liberia ligt in het investeren in ondernemerschap en werkgelegenheid in landbouw en kleinschalige veeteelt. Zij richt zich hierbij uitdrukkelijk op vrouwen en jongeren.

Kennisontwikkeling vormt de basis binnen al onze projecten. Wij werken nauw samen met lokale gemeenschappen en de landbouwhogeschool in Buchanan.  Studenten van deze hogeschool zijn intensief betrokken bij onze projecten.  Zij zetten de opgedane kennis in t.b.v. de projecten en in ruil ontvangen zij ondersteuning om het schoolgeld te kunnen voldoen. Een echte win=win

Recent zijn we gestart met de ontwikkeling van een pluimvee boerderij die dienst doet als trainingscentrum voor lokale vrouwen.  Na het doorlopen van de training , lopen ze stage op de boerderij. Hier leren ze het runnen van een kippenbedrijf en zelf voer maken om op die wijze de boerinnen echt rendabel te kunnen laten ondernemen.  Ook nadat ze zelf aan de slag gaan binnen de eigen gemeenschap kunnen ze rekenen op ondersteuning en advisering door de studenten verbonden aan Stepping Stone Liberia.

Om te zorgen dat we alle kennis voorhanden hebben om succesvol te kunnen ondernemen gaan we alle kippen- kennis ophalen die er is, om die vervolgens uit te rollen via een train -de-trainer programma.

Meer informatie over Stichting Stepping Stone Liberia kunt u vinden op www.steppingstoneliberia.org