Stepping Stone Liberia

Stepping stone Liberia

In 2011 is de Stichting Stepping Stone Liberia in het leven geroepen. De initiatiefnemers zijn van mening dat het meest effectieve antwoord op de bestrijding van armoede in Liberia ligt in het investeren in ondernemerschap en werkgelegenheid in landbouw en kleinschalige veeteelt. Zij richt zich hierbij uitdrukkelijk op vrouwen en jongeren. Kennisontwikkeling vormt de basis […]