Vaktrainingen en ondernemerschap voor jonge en gemarginaliseerde Pakistani

Waar:

Pakistan

Initiatief:

Toegang tot onderwijs en zeker tot beroepsopleidingen die jongeren voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap is beperkt in Pakistan. Deze beperkte toegang tot ontplooiingsmogelijkheden is vooral een probleem op het platteland en in de sloppenwijken aan de rand van de steden. Armoede en gebrek aan start-up kapitaal is één van de grootste barrières om een opleiding te volgen en/of een eigen bedrijf te beginnen.

Kerk in Actie’s Pakistaanse partner AWARD (Association for Women’s Awareness and Rural Development) steunt twee groepen die het in Pakistan erg moeilijk hebben: Vrouwen en jongeren (zowel mannen als vrouwen). AWARD beoogt (in de periode 01.04.2020 – 31.12.2022) ongeveer1.200 jongeren te bereiken in de leeftijd van 18 – 30 jaar. Leiderschapskwaliteiten worden ontwikkeld; netwerken worden opgezet tussen de scholen/scholieren die dreigen uit te vallen en diverse beroepsopleidingen en technische instituten van de overheid; Dankzij loopbaanbegeleiding zullen hun talenten duidelijk worden en zij die gevoel blijken te hebben voor ondernemerschap krijgen training om hun vaardigheden op dit gebied teontwikkelen. Studenten die na voltooiing van de training interesse/capaciteiten hebben om een bedrijf te starten zullen in contact worden gebracht met micro finance banks om kleine leningen hiervoor aan te vragen.

Ongeveer 35% van de begunstigden is vrouw. Gezien de situatie in Pakistan is dit een hoog percentage: ongeveer 1 op de 5 vrouwen in Pakistan heeft een betaalde baan. Op het platteland en in de sloppenwijken is de situatie nog veel slechter, en vrouwelijk ondernemerschap in deze marginale gebieden is al helemaal zeldzaam.