Vluchteling ondernemers starten bedrijf in gastland

Waar:

Jordanië

Initiatief:

De oorlog in Syrië duurt nu al bijna 7,5 jaar. De resultaten van het conflict zijn catastrofaal, niet alleen voor Syrië zelf, maar ook voor de buurlanden. In Jordanië alleen al wordt het aantal Syrische vluchtelingen geschat op meer dan 1 miljoen. De enorme instroom legt een grote druk op de Jordaanse economie. Door de onzekerheden over het einde van de oorlog verandert het tijdelijke verblijf van veel Syrische vluchtelingen in een lange termijn situatie.

Kerk in Actie wil hun sociale/economische inclusie bevorderen door een aantal van hen, die bewezen ervaring hebben in ondernemerschap, te steunen bij het starten van een bedrijf in Jordanië. Dit zal niet alleen hun zelfredzaamheid vergroten maar ook het bedrijfsleven van het gastland versterken. Kerk en Actie steunt en adviseert hen bij het overwinnen van sociale, juridische en financiële hindernissen. Kerk in Actie richt zich vooral op bedrijven die verplaatst kunnen worden naar Syrië of elders, zodat vluchtelingen die terugkeren naar hun thuisland, zodra dit veilig is, hun land weer kunnen helpen opbouwen.

Na een pilot met 10 Syrische en Jordaanse ondernemers (die onderling samenwerken) zal een lang-termijn-programma starten met een grotere groep.