Young Entrepreneurs Program

Waar:

Tanzaniä

Initiatief:

Voor jonge mensen in Tanzania is het vrijwel onmogelijk om aan werk te komen, door een chronisch gebrek aan banen. Stichting Sengerema biedt jongeren in Tanzania een duurzame oplossing om aan de armoede te ontsnappen, door hen te helpen een bedrijfje op te starten en daarmee zichzelf en hun familie in een inkomen te voorzien.

De jongeren nemen deel aan een intensief opleidingsprogramma, het Young Entrepreneurs Program. Tijdens deze opleiding onder leiding van door Stichting Sengerema opgeleide Tanzaniaanse trainers werken zij aan hun kennis en vaardigheden. De trainers zijn succesvolle jonge ondernemers die het YEP-programma hebben doorlopen en zij dienen als rolmodel voor de startende ondernemers. Nadat hun bedrijfsplan is goedgekeurd kunnen de jongeren een starterslening krijgen. Deze microkredieten worden voor deels door Stichting Sengerema en deels door de Tanzaniaanse overheid verstrekt.

De kracht van het YEP-programma zit niet zozeer in het verstrekken van leningen, als wel in het overdragen van kennis en de langdurige begeleiding gedurende een aantal jaren na het opstarten van de onderneming.

Stichting Sengerema heeft programma’s op zes locaties, waarvan er één inmiddels is afgerond en overgedragen. In 2017/2018 hebben zo’n 300 jongeren deelgenomen aan de opleiding en zijn ruim 100 bedrijfjes aan het opstarten.