Ethiopische jongeren ontdekken hun potentie

CCHO Kerk in Actie Ethiopië

Ethiopië is met meer dan 108 miljoen inwoners één van de grootste en dichtstbevolkte landen in Afrika en kent een zeer jonge bevolking: ruim 60% van de inwoners is jonger dan 25 jaar maar de jeugdwerkloosheid is erg hoog en wordt geschat op bijna 19%. Miljoenen jonge mensen in de meest productieve leeftijd leiden een […]