YEPAfrica

Waar:

Gambia, Senegal, Ghana

Initiatief:

YEP (YouthEmPowerment) werdin Dordrecht opgericht in 2008 en stelt zich tot doel een relevante bijdrage te leveren in de strijd tegen de enorme jeugdwerkloosheid (+50%) in Sub-Sahara Afrika: bron van armoede, criminaliteit, emigratie en veel andere ellende.

YEP’s hefbomen hierbij zijn: de jeugd empoweren en leren ondernemen om zo hun zelfredzaamheid te vergroten en dit in eigen land.

YEP is actief in Gambia waar in het YEP Learning Centre reeds een duizendtal jongeren werden opgeleid in Empowerment (volgens een door YEP ontwikkeld model), Ondernemerschap en Marketing.

Focus ligt hierbij steeds op ervaringsleren.

Na hun opleiding vormen deze jongeren het netwerk YSENG (Youth Social Entrepreneurship Network Group) waarmee ze de link leggen met lokale en Nederlandse ondernemers en andere professionals én waarmee ze elkaar ondersteunen in woord en daad met een reële impact op hun gemeenschappen.

Thans staat het eerste learning centre in de steigers in Senegal (Casamance), opening gepland medio 2022, en zijn de voorbereidingen  aan de gang om ook in Ghana (Accra) kortelings een eerste learning centre op te starten.

Meer info: www.yepafrica.org