Leave no girl behind Ghana

Leave no girl behind

Waar:

Ghana

Initiatief:

Vaktraining en voorlichting voor meisjes en jonge vrouwen in Noord Ghana.

De Nederlandse stichting Adamfo Ghana werkt in Tamale al langer samen met de lokale partner Song-Ba Empowerment Centre. Ons eerder project was een vakopleiding voor voormalige straatmeisjes waardoor ze meer kans hebben op werk, een eigen inkomen en dus zelfstandigheid. Het nieuwe project sluit aan op opgedane ervaringen.

Het project ‘Leave no girl behind’ start in januari 2023 en beoogt om 60 kwetsbare meisjes en jonge vrouwen een vak te leren waardoor ze een succesvolle micro-onderneming opzetten of bij een werkgever aan het werk kunnen. De meisjes komen vanuit een aantal arme wijken in en rondom Tamale. Het project is breder opgezet door in deze wijken ook voorlichting te geven over de risico’s van het leven op straat (streetism) en over het belang van onderwijs en meisjes-/ vrouwenrechten. Dit gaat samenwerking met kerken, moskeeën en andere centra. De deelname van de lokale gemeenschap is een integraal onderdeel van dit project. Onze lokale partner is een betrouwbare partner die zich met hart en ziel inzet voor de meest kwetsbare en kansarme jongeren. Wedam Kadoa Rhoda is de oprichtster van het Song-Ba Empowerment Center en heeft meer dan 5 jaar ervaring met sociaal ondernemen.

Het traject duurt drie jaar en CCHO draagt bij aan de realisering van dit sympathieke project. Meer weten: https://www.adamfoghana.com/index.php/leave-no-girl-behind/

Adamfo Ghana zet zich in voor een betere toekomst voor straatkinderen en jongeren in Ghana. We werken samen met verschillende lokale organisaties in de drie steden Accra, Kumasi en Tamale. Adamfo Ghana richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van jongeren, toegang bieden tot zorg en onderwijs, door vakopleiding en stages het vergroten van kans op werk en eigen inkomen, advocacy en empowerment van de jongeren en hun families zodat zij voor hun rechten kunnen opkomen bij de overheid en andere instanties.

Website: www.adamfoghana.com