Onderwijs, werkgelegenheid en empowerment van Musahar-meisjes in Nepal

Waar:

Provincie 2, Nepal

In de Musahar gemeenschap in Nepal kan minder dan 4% van de vrouwen en meisjes lezen of schrijven. De Musahars zijn de meest politiek gemarginaliseerde, economisch uitgebuite en sociaal achtergestelde gemeenschap in Nepal. Door hun ‘onaantastbare’ status hebben zij geen toegang tot onderwijs en werkgelegenheid. Dit leidt tot een cyclus van extreme armoede en sociale uitsluiting. Er zijn meer dan 23.000 Musahar-meisjes gevangen in schuldslavernij, een vorm van moderne slavernij.  

Dit door CCHO gesteunde project geeft Musahar-meisjes in afgelegen gebieden in Nepal toegang tot onderwijs en werkgelegenheid. Het doel is om zo de vicieuze cyclus van armoede en schuldslavernij te doorbreken. Het project bestaat uit drie op elkaar bouwende kernpijlers. De eerste pijler is het versneld leerprogramma, een curriculum van 4 tot 5 maanden wat de meisjes ondersteunt om functionele basis lees- en rekenvaardigheden te leren. 4.683 Musahar-meisjes hebben deelgenomen aan het versneld leerprogramma. De tweede pijler is de levensvaardigheden sessies, waarbij de meisjes belangrijke kennis opdoen over bijvoorbeeld vrouwenrechten en goede hygiënepraktijken. De derde pijler is het levensonderhoud programma, dat de meisjes ondersteunt bij het opzetten van hun eigen bedrijf. Dit stelt de meisjes in staat om zelf een inkomen te verwerven. 

Musahar meisjes zijn hard geraakt door de COVID-19 pandemie. De onderwijssessies worden nu op afstand gegeven. Hiervoor worden mobiele telefoons, audio opnames en aanvullende printbare lespakketten ingezet. Helaas kwam er een derde lockdown, waarin 400 meisjes geen toegang tot audioapparatuur of telefoons hadden. Toen de beperkingen werden afgebouwd werden de meisjes met lagere leerniveaus tot een prioriteit gemaakt voor coaching en onderwijssessies. Alle meisjes hebben inmiddels het versneld leerprogramma en de levensvaardigheidslessen voltooid en hebben met succes de overstap gemaakt naar officiële scholing of ondernemerschap.  

Meer informatie over dit een andere projecten is te vinden op onze website: www.street-child.nl.