Onderwijs, werkgelegenheid en empowerment van Musahar-meisjes in Nepal

Waar:

Provincie 2, Nepal

Initiatief:

Stichting Street Child Nederland

In de Musahar gemeenschap in Nepal kan minder dan 4% van de vrouwen en meisjes lezen of schrijven. De Musahars zijn de meest politiek gemarginaliseerde, economisch uitgebuite en sociaal achtergestelde gemeenschap in Nepal. Door hun ‘onaantastbare’ status hebben zij geen toegang tot onderwijs en werkgelegenheid. Dit leidt tot een cyclus van extreme armoede en sociale uitsluiting. Er zijn meer dan 23.000 Musahar-meisjes gevangen in schuldslavernij, een vorm van moderne slavernij. 

Dit door CCHO gesteunde project geeft Musahar-meisjes in afgelegen gebieden in Nepal toegang tot onderwijs en werkgelegenheid. Het doel is om zo de vicieuze cyclus van armoede en schuldslavernij te doorbreken. Het project bestaat uit drie op elkaar bouwende kernpijlers. De eerste pijler is het versneld leerprogramma, een curriculum van 4 tot 5 maanden wat de meisjes ondersteunt om functionele basis lees- en rekenvaardigheden te leren. De tweede pijler is de levensvaardigheden sessies, waarbij de meisjes belangrijke kennis opdoen over bijvoorbeeld vrouwenrechten en goede hygiënepraktijken. De derde pijler is het levensonderhoud programma, dat de meisjes ondersteunt bij het opzetten van hun eigen bedrijf. Dit stelt de meisjes in staat om zelf een inkomen te verwerven.