Onderwijs, werkgelegenheid en empowerment van Musahar-meisjes in Nepal

CCHO Musahar Nepal

In de Musahar gemeenschap in Nepal kan minder dan 4% van de vrouwen en meisjes lezen of schrijven. De Musahars zijn de meest politiek gemarginaliseerde, economisch uitgebuite en sociaal achtergestelde gemeenschap in Nepal. Door hun ‘onaantastbare’ status hebben zij geen toegang tot onderwijs en werkgelegenheid. Dit leidt tot een cyclus van extreme armoede en sociale uitsluiting. Er zijn meer dan 23.000 Musahar-meisjes gevangen in schuldslavernij, een vorm van moderne slavernij.   Dit […]