Job Booster Tsjaad: Kickstarter voor jonge ondernemers

CCHO Woord en daad

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. Met onze programma’s Agrarische ontwikkeling, Beleidsbeïnvloeding, Bewustwording, Duurzaam water, Educatie, Noodhulp en weerbaarheid en Werk en opleiding, werken we sinds 1973 aan duurzame verandering. Veel jongeren in Tsjaad hebben een goede opleiding gevolgd, maar in het straatarme land liggen banen niet voor […]

Naar PAS(sende) vaktrainingen voor kansarme jongeren in Nickerie en Marowijne

Kansarme jongeren in Suriname In Oost- en West-Suriname, rondom Nickerie en in Marowijne, zijn achtergestelde gebieden waar jongeren weinig uitzicht hebben op een zelfstandig bestaan. Er heerst een hoge werkloosheid. Veel jongeren verlaten de school voortijdig zonder diploma op zak. Het worden risico-jongeren die grote kans lopen om de ‘drop outs’ van de samenleving te […]

Zo pakt Barbarugo de problemen aan in Ghana

In grote delen van Ghana zijn onvruchtbare savannes. Daar is veel werkloosheid , honger en armoe. Hitte en zandstormen maken het leven moeilijk. Overal in het land planten we eilanden van bamboe, want met bamboe kunnen we de problemen oplossen. Op de video zie je een drone-opname van zo’n bamboe gebied te midden van eindeloze […]

Fashion & Design Training

CCHO Rhiza Fashion & design training

Het empoweren van 10 jonge vrouwen richting zelfredzaamheid en economische onafhankelijkheid via praktische vaardigheden in Fashion & Design Stichting Rhiza voert een project uit op het gebied van Fashion & Design in township Diepsloot in Johannesburg, Zuid-Afrika. Diepsloot heeft ongeveer 350.000 inwoners. Ongeveer 60% van de beroepsbevolking in Diepsloot is werkloos, met name jonge vrouwen […]