Training Hall AMO Programme

Waar:

Ghana

Initiatief:

Stichting ABaCus is de Nederlandse partner van het AMO Programme in Ghana. AMO staat voor Agodi Ma Osuahu, een uitdrukking in een lokale Ghanese taal en betekent “al spelend doe je nieuwe ervaringen op”.

AMO is al jaren bezig met de kwaliteitsverbetering van het primair onderwijs in Ghana. Zij doet dit:

  • door de leermiddelen van lokaal hout te maken in een werkplaats. Deze werkplaats moet zelfvoorzienend worden en daarmee bestaanszekerheid geven aan een aantal Ghanezen.
  • door basisscholen in regio’s te voorzien van de actieve leermiddelen en te laten functioneren als modelscholen. De overheidsscholen hebben daarvoor nauwelijks budget.
  • door leerkrachten te trainen. De AMO leermiddelen dagen kinderen uit om zelfstandig en op eigen niveau te leren. Deze wijze van onderwijsgeven is onbekend bij leerkrachten en daarom hebben ze extra training nodig die ook door AMO wordt verzorgd.
  • door aan te sluiten bij ontwikkelingen op Ghanese Pabo’s en die van de Ghanese overheid.

Na het bouwen van een goed geoutilleerde werkplaats, vraagt nu de training van de leerkrachten aandacht. Omdat hier veel vraag naar is, zijn twee lokale trainers aangetrokken. Om het trainingswerk goed op te zetten is binnen AMO een trainingsafdeling nodig om dit onderdeel goed te structureren en te coördineren en ook trainingen aan groepen leerkrachten te kunnen verzorgen. Om dit te realiseren wordt naast de werkplaats een afzonderlijke trainingsunit gebouwd worden. CCHO draagt bij aan de realisering van deze trainingsunit.

Voor meer informatie: www.stichtingabacus.nl en www.amoprogramme.org.