Fashion & Design Training

CCHO Rhiza Fashion & design training

Het empoweren van 10 jonge vrouwen richting zelfredzaamheid en economische onafhankelijkheid via praktische vaardigheden in Fashion & Design Stichting Rhiza voert een project uit op het gebied van Fashion & Design in township Diepsloot in Johannesburg, Zuid-Afrika. Diepsloot heeft ongeveer 350.000 inwoners. Ongeveer 60% van de beroepsbevolking in Diepsloot is werkloos, met name jonge vrouwen […]